Thomas Jonsebråten i Hæhre Entreprenør kontrollerer at alle godkjenninger er på plass før han starter maskinen.

Hæhre & Isachsen Gruppen og Effera satser stort på automatisert maskinsikkerhet - vil dele løsningen med hele bransjen

Teknologiselskapet Effera AS og Hæhre & Isachsen Gruppen AS har sammen utviklet et helt nytt konsept for å automatisere maskinsikkerhet, og nå skal anleggskonsernet installere løsningen i alle selskapets anleggsmaskiner.

Løsningen, som er gitt navnet ”Maskinførerverifikasjon”, har nettopp avsluttet et pilotprosjekt på Vestby og på Langøya utenfor Holmestrand hvor maskinførerne har fått erfare at konseptet fungerer i praksis.

- Vi er meget godt fornøyde med å kunne være først i markedet til å automatisere maskinsikkerhet, og dette blir en viktig del av vårt HMS-arbeid i tiden fremover. Løsningen skal installeres i alle våre maskiner, noe som medfører at alt av godkjenninger må være på plass, og maskinførerne må ha alle sertifikater i orden før de kan starte maskinen, i tillegg til at de må blåse grønt i alkotesteren, sier en fornøyd Lars Hæhre, daglig leder i Hæhre & Isachsen Industri AS.

Artikkelen fortsetter under bildet

Teknologiselskapet Effera AS og Hæhre & Isachsen Gruppen AS har sammen utviklet et helt nytt konsept for å automatisere maskinsikkerhet. F.v. Even Øgrey Brandsdal (administrerende direktør i Effera), Lars Hæhre (daglig leder i Hæhre & Isachsen Industri), Thomas Jonsebråten (prosjektleder i Hæhre Entreprenør), Hilde Marvik (prosjektleder i Effera) og Frode Jensen (produktsjef i Effera).

De har nå jobbet sammen med å utvikle konseptet med Kristiansand-selskapet Effera i rundt ett år, og nå er løsningen klar til å installeres i de rundt 850 anleggsmaskinene Hæhre & Isachsen Gruppen har i sin maskinpark. Dette er en investering entreprenøren ser som helt avgjørende å gjennomføre for å møte morgendagens krav til sikkerhet, og de ønsker med dette konseptet å ligge i forkant. Ikke minst håper Hæhre konseptet også kan inspirere byggherrene, og at dette i tiden fremover kan gå inn som formelle HMS-krav. Derfor ønsker de også å dele løsningen med alle bransjekollegene.

Helautomatisert
Det er Hæhre & Isachsen som var initiativtakeren til at Effera nå har utviklet den helautomatiserte løsningen innen maskinsikkerhet.

- Dette er en stor og viktig milepæl i Hæhre & Isachsens arbeid for å ivareta sikkerheten til alle maskinførere og selskapets viktigste mål om at alle ansatte skal trygt hjem. Vår visjon forplikter oss til å utfordre dagens systemer og samtidig være en pådriver for innovative løsninger som bidrar til økt sikkerhet. Vi valgte å samarbeide med Effera da de har vist at de forstår bransjen ved å utvikle smarte løsninger som bidrar til å gjøre vår hverdag mer trygg og effektiv. Vi er utrolig stolte over å ha gjennomført et lengre utviklingsløp som ikke bare gagner oss, men alle våre bransjekolleger, legger Lars Hæhre til.

Effera er et teknologiselskap som utvikler og selger løsninger til tunnel- og anleggsbransjen. Internet of Things (IoT) er en sentral del i virksomhetens satsinger, og de bygger alle sine løsninger på en åpen IoT-plattform og har blant annet jobbet mye med sikkerhetsløsninger for tunnelbransjen. Nå er de altså også inne som en tilbyder av løsninger innenfor maskinsikkerhet og maskinvedlikehold.

Alle må blåse en godkjent alkotest før prosedyren kan fortsette. Thomas Jonsebråten tester løsningen

- Vår oppgave var å lage en enkel og intuitiv løsning som bidrar til en mer sikker arbeidshverdag for maskinførere uten at det går på bekostning av effektiviteten. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger etter at løsningen ble tatt i bruk, og en av våre fremste ambassadører er en mann på 71 år med lang fartstid i bransjen. Det har vært utrolig inspirerende å jobbe med Hæhre & Isachsen som fremstår som en pioner innenfor digitalisering og setter sikkerhet fremfor alt, sier Even Øgrey Brandsdal, administrerende direktør i Effera.

Slik fungerer løsningen
Konseptet ”Maskinførerverifikasjon” er kort fortalt utviklet for å sikre at maskinene har godkjent sakkyndighetskontroll samt at maskinfører er edru, har gyldig sertifikat og dokumentert sikkerhetsopplæring før maskinen kan tas i bruk. Maskinføreren må først blåse en godkjent alkotest og deretter «tæppe» mobiltelefonen med en egen app påslått på en leseplate før maskinen kan starte. I de tilfeller hvor maskinfører mangler dokumentert sikkerhetsopplæring, vil opplæringen kunne gjennomføres på mobiltelefonen i førerhuset.

Artikkelen forsetter under bildet

Maskinføreren må først blåse en godkjent alkotest og deretter «tæppe» mobiltelefonen med en egen app påslått på en leseplate før maskinen kan starte.

Løsningen er koblet opp mot Sentralregisteret for maskin og kompetanse, SFS, for å sikre at all data både blir verifisert og lagret i skyen. Prosessen tar noen sekunder å gjennomføre ved bruk av mobiltelefon, og fungerer uavhengig av internettilgang. Nettopp det at konseptet fungerer offline har vært et viktig element for Hæhre ettersom det er mange steder på et stort anlegg som kan ha dårlig eller ingen nettilgang.

- Skal bygge en sikkerhetskultur
Produktsjef Frode Jensen og prosjektleder Hilde Marvik i Effera har sammen med Thomas Jonsebråten vært blant de fremste pådriverne for å gjennomføre prosjektet.

- Sentralt i hele arbeidet har vært å få på plass en løsning som skulle sikre både folkene og utstyret, og ikke minst skal dette bidra til å bygge en sikkerhetskultur. Konseptet skal gjøre oss bevisst på hvilket utstyr som kan brukes i hverdagen, og vi ønsker å få på plass løsninger som bevisstgjør og sikrer dette, sier Jonsebråten, som understreker at de har laget en universalløsning som kan brukes på alle maskiner.

- En viktig årsak til at vi har lyktes med dette prosjektet er dedikerte medarbeidere og samarbeidspartnere som kan bransjen. Med Thomas Jonsebråten fra Hæhre Entreprenør som prosjektleder for denne satsingen fra vår side, har vi fått på plass de riktige elementene, som også fungerer i praksis. Partene har utviklet et veldig bra samarbeid, der vi har fokusert på driften og ikke bare det tekniske, som er nøkkelen for å lykkes, legger Lars Hæhre til.

Lars Hæhre, daglig leder i Hæhre & Isachsen Industri AS.

Vil dele løsningen med bransjen
Hæhre påpeker at aktørene i anleggsbransjen ikke skal konkurrere på HMS og denne typen sikkerhetsløsninger.

- Vi skal konkurrere på å utføre selve prosjektene, og ikke når det kommer til HMS og det å sikre folkene våre. Derfor har vi valgt å ikke eie løsningen men heller å tilgjengeliggjøre dette for hele bransjen. Vi har et felles ansvar å forbedre sikkerheten, og dette er vårt bidrag til å øke maskinsikkerheten til alle som tjener til livets brød i anleggsbransjen. Vi mener det bare er et tidsspørsmål før alle maskiner i Norge får tilsvarende løsninger, samtidig som vi vet at byggherrer applauderer entreprenører som investerer i sikkerhetsløsninger for sine ansatte, sier Hæhre.

”Maskinførerverifikasjon” er bygget på en åpen plattform, slik at både maskinprodusenter og entreprenører kan implementere løsningen på sine maskiner. Løsningen eies av Effera.

- Maskinførerverifikasjon er et bevis på at store anleggsvirksomheter, som Hæhre & Isachsen, er på full fart inn i en digital hverdag. Vårt mål er å gjøre hverdagen papirløs hvor mobiltelefonen er det sentrale verktøyet for både å tilegne, utføre, dokumentere og effektivisere arbeidsoppgaver. Å være først i markedet med en helautomatisert løsning innen maskinsikkerhet er noe både vi og initiativtaker Hæhre & Isachsen kan være særdeles stolte over, uttaler Even Øgrey Brandsdal.

Hæhre påpeker at dette er en fremtidsrettet investering for konsernet.

- Vi har lagt ned store ressurser i dette, men vi ser ikke på satsingen som en kostnad men som en investering som vil gi mye tilbake. Det vil gjøre at vi kan jobbe mer effektivt og sikre en bedre dokumentasjon, sier Hæhre.

Det er nå gjennomført et omfattende arbeid, nå er det kun utrullingen som gjenstår.

- Nå starter implementeringen som vil skje fortløpende med ett anlegg om gangen., sier Jonsebråten.

- Det er en virkelig god følelse å ha gjort dette, og vi ser nå frem til rulle systemet ut i organisasjonen, og dele løsningen med resten av bransjen, påpeker Hæhre.

Thoralf Grinde (t.v.) og Tore Fløystad i Hæhre Entreprenør er blant de som har fått testet produktet på Langøya.