Arkivfoto

Hæhre investerer i ny tunnelpakke fra AMV

Hæhre Entreprenør utvider og fornyer sitt utstyr for tunneldriving med ny tunnelpakke fra AMV AS i Flekkefjord.

Samarbeidet med AMV AS begynte så langt tilbake som i 2006 og har kontinuerlig utviklet seg ettersom Hæhre har blitt større innenfor tunnelbygging.

Albert Hæhre

Hæhre investerer i denne omgang i flere tunnelrigger, injeksjonsrigger, sprøyterobot og spesial-arbeidsplattformer for etterarbeid. Store deler av utrustningen skal leveres i 2015 og begynnelsen av 2016.

- Vi ønsker å bruke AMV AS som leverandør på denne pakken fordi det er veldig gode og for oss godt kjente produkter som vi har hatt muligheten til å videreutvikle og tilpasse vårt spesielle behov sammen med leverandøren. Dette er noe vi håper vil kunne gi oss et fortrinn i markedet. I tillegg er det jo hyggelig at denne ekspertisen finnes lokalt i Norge, sier Albert Hæhre.

Peder Andersen

– For AMV AS så er dette den største kontrakten som er signert i løpet av de siste 12 måneder og styrker en allerede god ordrereserve for oss betydelig. Vi er både stolte og ydmyke over at Hæhre nok en gang har valgt oss som leverandør og vi skal fortsette å utvikle det gode samarbeidet mellom oss, uttaler adm. dir. Peder Andersen i AMV.