Hæhre-Gruppen ny medeier i Vei & Tunnelservice AS

Vei & Tunnelservice AS (VTS) har inngått strategisk samarbeid med Hæhre-gruppen, og Hæhre Entreprenør AS er nylig gått inn på eiersiden i VTS og eier 33 porsent av selskapet.

Selskapet er nyetablert og har en målsetting om lønnsom vekst innenfor sentrale markedsområder som vei- og anleggsutbygging og tomteområder til bolig- og næringsformål.

De øvrige aksjene eies av de to aksjeeierne som etablerte virksomheten i februar.

VTS  har kontrakt med Tromsø kommune om rehabilitering av infrastruktur, vann og avløp i Tromsø sentrum.

- For VTS er det veldig interessant og viktig å få inn en partner som Hæhre i vår virksomhet. Det legger grunnlaget for at VTS vil være styrket i det lokale og regionale markedet innenfor de prioriterte markedsområdene, sier styreleder Tor Arne Antonsen i Vei & Tunnelservice AS.

- Hæhre Entreprenør AS har utført flere store prosjekter i Nord‐Norge og vi ser fortsatt store muligheter i landsdelen. Det kommer flere store utbyggings‐ og rehabiliteringsprosjekter i nord de neste årene innenfor vårt markedsområde og for oss er det interessant å ha strategisk eierskap i en anleggsentreprenør som Vei & Tunnelservice AS, sier Albert Kr. Hæhre, styreleder i Hæhre Entreprenør AS.