Hæhre fikk E16-jobb

Hæhre Entreprenør ble onsdag tildelt kontrakten på en omkjøringsvei ved Sollihøgda (rampeforbindelse E16-fv 155 Hole kommune).

Jobben for Statens vegvesen har en verdi på 16,15 millioner kroner (250.000 under Isachsen Entr.). Samferdselsminister Magnhild Meltveit har lovet omkjøring rundt den stengte Nestunnelen innen utgangen av september.