Gunnar Karlsen inngår avtale med Honeywell

Gunnar Karlsen a.s (GK) inngikk 1. desember en avtale om strategisk teknologisamarbeid med den verdensomspennende byggautomatsjons-leverandøren Honeywell.

Samarbeidet befester GKs ønske om en langsiktig relasjon til Honeywell som teknologileverandør og en standardisering på et teknologisk hovedspor. Honeywell har også ønsket å styrke samarbeidet med GK for å sikre markedstilgangen til det norske og nordiske markedet. GK kjøpte Honeywells norske entreprise- og servicevirksomhet på ventilasjon og byggautomasjon i 2000. GKs byggautomasjonsorganisasjon har utviklet seg i svært positivt og går inn i 2007 som markedsleder på ventilasjon og byggautomasjon. Prestisjeprosjekter GK har markert seg som en solid leverandør av byggatuomasjon gjennom tilegnelsen av de prestisjetunge automasjonsentreprisene Nye Ahus og Nytt Operabygg i Bjørvika. Økt konkurransekraft Tett tilknytning til èn teknologi vil øke GKs konkurransekraft og forbedre effektiviteten gjennom standardisering, samt utvikling av effektive produksjonsverktøy, heter det i en pressemelding.