Gullmedalje til Ramberg Carlsson

Ulf Ramberg Carlsson tildeles mandag 27. juni 2005 Kongens fortjenstmedalje i gull.

Medaljen vil bli overrakt av Sør-Trøndelags fylkesmann Kåre Gjønnes ved en mottakelse i Nansen-salongen på Britannia Hotell i Trondheim mandag 27. juni 2005 kl. 12.00. I 1962 startet Carlsson sitt eget anleggsfirma Dovre Entreprenør AS i Trondheim og har i nesten en 30-årig historie for det meste bygd gater (veg, vann og kloakk) hovedsakelig for Trondheim kommune. Carlsson ble i 1976 valgt til formann i hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og hadde dette vervet fram til 1988. I hele livet har all hans profesjonelle interesse dreid seg om bygg- og anleggsbransjen. Han skaffet seg meget god utdannelse gjennom studier både i Sverige og USA, hvor han også fikk både teoretisk og praktisk erfaring. Etter endt utdannelse i USA kom Ulf Ramberg Carlsson hjem til Trondheim i 1960 og ble ansatt i firmaet AS Jernbeton, Trondheim. Han fikk ansvaret for byggingen av flere større anleggsarbeider. I 1962 startet Carlsson Dovre Entreprenør AS. Carlsson ble medlem av Maskinentreprenørenes Forbund avd. Trøndelag i 1964. Som formann i trøndelagavdelingen av MEF fattet Carlsson stor interesse for å samle hele bransjen i et forbund (MEF) samt prøve å få orden på utdannelse for å møte de strenge kravene som det offentlige etter hvert stilte til bransjen. Carlsson ble valgt inn i MEFs hovedstyre i 1972. I 1976 ble han valgt til hovedstyrets formann og hadde dette vervet fram til mai 1988. Det var framgangsrike år for MEF på mange måter. Medlemstallet mer enn fordoblet seg i denne perioden. Medlemsbedriftenes arbeidsbetingelser ble satt i fokus. MEF ble i 1978 medlem av det regjeringsoppnevnte organet Byggefagrådet, hvor Carlsson representerte MEF. Han var bl.a formann i Byggefagrådets prosjektgruppe, Vinterutbyggingsutvalget, som belyste bransjens muligheter for vinterbygging i anlegg.. MEF bygget også sitt eget hus, MEF-huset, i Carlssons periode. Dette ble åpnet 7. november 1983. I 1985 ble det besluttet, på Carlssons initiativ, å utrede påstandene om at økte vegbevilgninger ville føre til økt inflasjon. Amanuensis Theis Theisen ved Agder Distriktshøgskole sto for dette, og rapporten var klar i april 1985. Den viste klart at selv en betydelig økning av vegbudsjettet var lite inflasjonsdrivende. Rapporten vakte oppsikt i vide kretser, og spesielt var Stortingets Samferdselskomitè interessert. Ulf Ramberg Carlsson er tildelt Forsvarets fortjenstmedalje for internasjonale operasjoner. På bakgrunn av Carlssons lange og betydelige innsats for MEF, er han tildelt MEFs Gullnål og han er tildelt MEF-prisen, som av MEFs hovedstyre tildeles personer som ved særlig innsats har fremmet MEFs medlemmers felles interesser, MEF som organisasjon eller på annen måte har nedlagt fortjenstfullt arbeid for MEF eller dets medlemmer. Carlsson er også tildelt Gullnålen fra det finske maskinentreprenørforbundet (SML) i forbindelse med sin innsats for det nordiske samarbeidet. Og sist, men ikke minst, er Ulf Ramberg Carlsson æresmedlem i MEF. Æresmedlemskap er fremste hedersbevisning som forbundet viser. Æresmedlemskap i MEF ble tildelt Carlsson fordi han har utmerket seg spesielt i arbeidet for MEF og bransjen. Det ble lagt stor vekt på at Carlsson gjennom lang og aktiv innsats hadde virket til gagn og fremme av MEF-medlemmers, forbundets og bransjens interesser.