GSM-R i bruk på to nye baner

Fra 1. november er jernbanens mobilnett GSM-R i bruk på Gjøvikbanen og Østfoldbanens Østre linje. Dermed er GSM-R i bruk på 45% av jernbanenettet. GSM-R brukes til effektiv kommunikasjon mellom lokførere, togledere og lokale trafikkstyrere.

Nettutbyggingen på de to banene, som omfatter full dekning for GSM-R, har kostet cirka 38 millioner kroner. På Østfoldbanens Østre linje er det utbygd totalt 14 GSM-R installasjoner, inkludert sju nye radiomaster. På Gjøvikbanen er det totalt 24 GSM-R installasjoner langs linjen, inkludert seks nye radiomaster. Eget utstyr for GSM-R er installert i jernbanetunnelene. Statens jernbanetilsyn har godkjent bruk av GSM-R på de to nye strekningene, skriver Jernbaneverket på sinee nettsider. Så langt er GSM-R tatt i bruk på cirka 45 % av jernbanenettet i Norge. Dette er baner som tidligere ikke hadde et godkjent system for nødkommunikasjon. Nå pågår utbyggingen av GSM-R på baner som i dag bruker det gamle togradiosystemet Scanet. Disse strekningene skal etter planen være ferdig utbygd med GSM-R ved utgangen av 2006.