Gruppeleder VA

Vi søker nå etter en gruppeleder for VA-gruppa i Trondheim som for tiden består av ca. 10 ingeniører og Sivilingeniører

Firma Reinertsen AS
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist31.03.2011

Hvem vi er:


 • Avdeling for Engineering Land Trondheim har grupper innen Konstruksjonsteknikk, Plan, VA, Survey og Spesialrådgivning. Avdelingen er en del av Divisjon Engineering og Arkitekt Land som er en del av Reinertsen konsernet.
 • Vi søker nå etter en gruppeleder for VA-gruppa i Trondheim som for tiden består av ca. 10 ingeniører og Sivilingeniører
 • Gruppen har i de senere årene utført oppgaver for offentlige byggherrer, private utbyggere samt industriselskap innen følgende plannivå:

-   Hovedplan / saneringsplan.

-   Skisseprosjekt og forprosjekt med alternativsvurderinger med beregning av kostnader og kost/nyttefaktorer.

-   Detaljprosjektering med utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

-   Byggeledelse med oppfølging av HMS og FDV.

 

 • VA gruppa er også en sentral samarbeidspartner for flere kommuner i forbindelse med utbygging av nye områder. Gruppe for vann og avløp har lang erfaring og god kompetanse fra alle planfaser innen VA-faget.

 

 

Ansvarsområde for Gruppeleder VA:

 

Hovedansvar

 • I samråd med avdelingsleder koordinere gruppens ressurser og overvåke kompetanseutvikling og debitering, delta aktivt i bedriftens markeds- og salgsaktiviteter.
 • Med basis i bedriftens strategi og mål skal gruppeleder i samarbeid med seksjonsleder/avdelingsleder utvikle og sette i verk handlingsplaner for utvikling og vedlikehold av gruppens kompetanse.
 • Gruppeleder deltar selv i prosjekter i tillegg til sine lederoppgaver.

 

 

Spesifikt ansvar

 • Sikre at alle gruppemedlemmer har god kunnskap om både kundens og REINERTSEN sine kvalitets- og HMS-relaterte krav.
 • Utvikle og iverksette gruppens handlingsplan.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler samt utvikle og vedlikeholde kompetanse.
 • Delta i avdelingens og seksjonens markedsarbeid.
 • Identifisere behov for nyansettelser og i samarbeid med avdelingsleder iverksette rekrutteringstiltak..
 • Motta og introdusere nyansatte samt etablere faddere.
 • Vedlikeholde aktivitetsplaner, bemanne prosjekter og koordinere ressurser
 • Sørge for å iverksette forbedringsaktiviteter som bidrar til økt trivsel, bedre arbeidsmiljø og produktivitet.
 • Sørge for at gruppa er involvert i tilbudsarbeid og time-estimat for aktiviteter relatert til gruppen.

 

Hvem vi ser etter:


Kompetanse

 • Sivilingeniør/MSc innen VA-teknikk fra Norge eller utlandet
 • Aktuelle kandidater må ha minimum 5 års prosjekteringserfaring innen VA-faget.
 • Prosjekteringserfaring innen VA-faget gjerne også med prosjektledelse

 

Personlige egenskaper

 • Drivende personlighet, fremdrifts- og kvalitetsorientert, effektiv
 • Sterk vilje til å lykkes og å iverksette det som kreves ved behov
 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode lederegenskaper


Hva vi kan tilby:

 • Muligheten til å bygge opp og styre din egen gruppe og sitte i ledergruppen for Engineering Land i Trondheim
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et utrolig stimulerende og tverrfaglig ingeniørmiljø i flotte kontorer sentralt i Trondheim
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gratis treningsstudio
 • Karrierebyggende utviklingsmuligheter og oppfølging
 • Kantineordning

Vis flere stillinger: