Gruppeleder Infrastruktur

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

FirmaSweco Norge
FylkeVest-Agder
StedKristiansand S
Søknadsfristsnarest

Sweco i Kristiansand er en arbeidsplass med lange tradisjoner og lokal forankring. Vi har vært med å bygge og utvikle regionen de siste 95 årene og har et ekte engasjement for vårt lokalmiljø. Vår virksomhet er preget av et arbeidsmiljø som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse, gode relasjoner og lagspill. Vi har det gøy på jobb og blir stadig utfordret gjennom våre prosjekter både lokalt og nasjonalt. Sweco sitt kontor i Kristiansand har 48 meget dyktige medarbeidere med allsidig kompetanse innen; prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, HMS/SHA, dam/kraftverk byggeteknikk, uavhengig kontroll, brann, bygningsfysikk, miljø, takst/tilstand, FDVU, vei, VA og arealplanlegging. Kundene er industri, vannkraft, private utbyggere, entreprenører samt offentlig sektor. Sweco Kristiansand har også kontor i Grimstad.

Som gruppeleder innenfor infrastruktur vil du ha det forretningsmessige ansvaret for de som jobber innenfor vei, VA transport og arealplanlegging, derigjennom resultat- og personalansvar. I tillegg et overordnet ansvar for oppfølging av leveranser og for den totale ordrereserven til gruppen. Du vil få ansvaret for gruppens kunder, og må jobbe målrettet og systematisk for å skape verdi for kundene og selskapet. Sørge for at Sweco alltid leverer på avtalt kvalitet, tid og kostnad. I tillegg tilbuds- og markedsansvar for gruppens fagområde. Som gruppeleder må du sikre den daglig driften av prosjektene og du får ansvar for ressursplanlegging. Vi ønsker å utvikle fagområdet infrastruktur og din oppgave vil blant annet være å bygge videre på den kompetansen som er i gruppen, samt å utvikle samarbeidet med andre Swecokontorer.

Kompetanse:

 • Siv.ing/ingeniør med erfaring fra infrastruktur
 • Ledererfaring og/ eller prosjektledererfaring
 • Erfaring fra rådgivende, entreprenør eller offentlig
 • Resultatorientert
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å bygge relasjoner og samarbeide
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Interesse for å skape resultater gjennom andre

Hva kan vi tilby:

 • Mulighet for videreutvikling gjennom for eksempel mentor og vår egen interne skole, Sweco Academy
 • Hyggelig miljø, hvor vi ofte er sosiale utenfor kontoret
 • Stor variasjon i prosjektporteføljen
 • Et tverrfaglig miljø med korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktige betingelser

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Våre prosjekter realiserer bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og gir tilgang til strøm og rent vann. Med 14.500 medarbeidere i Europa og 1.400 fordelt på 26 kontorer i Norge, tilbyr vi kunden etterspurt kompetanse. Hvert år gjennomfører vi spennende prosjekter i drøyt 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner:

Øystein Østerhus

Regionleder

+47 970 63 745

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: