Gruppeleder Industri

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi muliggjør en bærekraftig norsk industri som en viktig del av fremtidens samfunn. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16.000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden. Historien vår handler om fremtiden, slik den alltid har gjort. Det å forberede samfunnet på kommende behov og utfordringer har alltid vært grunnlaget for Swecos virksomhet. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og jobben vår er å finne helhetlige løsninger på morgendagens utfordringer.

FirmaSweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist20.11.2020

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.

Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; grønn energi, rent vann, varme boliger, effektiv transport og en bærekraftig industri. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. Norsk industri er offensiv når det gjelder sirkulær økonomi og utvikling av ny bærekraftig virksomhet. Sweco jobber tett med industrien og utvikler organisasjon, produksjon, prosesser og tekniske løsninger som gjør industribedrifter rustet til å møte morgendagens marked. Nå ser vi etter en stødig gruppeleder som vil være med på å forme fremtidens grønne industri og bidra til å styrke vår posisjon og lønnsomhet i industrimarkedet. Gruppen din jobber både fra Oslo og Bergen, og vi har ambisjoner om solid vekst de nærmeste årene.

Hos oss vil du utvikle deg. Du får lede et offensivt og meget faglig sterkt team med ti medarbeidere og med støtte fra andre fagenheter og grupper nasjonalt og internasjonalt. Teamet driver i hovedsak med rådgivning og ledelse av prosjekter både til nye industriaktører i det grønne skiftet, men også utvikling av bedrifter innen næringsmidler, metallurgisk, mineraler, og kjemisk og mekanisk industri. Halvparten av dine nye kolleger er seniorer, regnet som noen av landets beste eksperter innen sine fagfelt. Det betyr at du må ville lede selvstendige rådgivere som i utgangspunktet er faglig sterkere enn deg. Med konstruktivt samarbeid, teft for forretninger, god økonomisk forståelse og evne til å bygge nettverk, vil du ha et godt utgangspunkt for å lykkes.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Du jobber målrettet for å sikre oss vekst i markedene som utvikles innenfor industri.
 • Du rekrutterer nye medarbeidere i takt med behovet.
 • Du vil ha resultatansvar for enheten, både økonomisk og driftsmessig.
 • Du driver salgsvirksomhet og bygger relasjoner til industriaktører.
 • Du utfører tilbudsarbeid.
 • Du deltar i gjennomføring av enhetens prosjekter.

Dette kan du

 • Du har utdanning minimum på masternivå innenfor relevant fagområde.
 • Du har minimum fem års relevant erfaring, helst fra rådgivning eller industrivirksomhet.
 • Du har ledererfaring med personalansvar – eller et sterkt ønske om å få det.
 • Du har et solid nettverk innen en eller flere av våre hovedbransjer.
 • Du har god forståelse for økonomi og hva som skal til for å skape gode resultater.

Vi vurderer søknader fortløpende.

Kontaktpersoner:

Arild Haugene

Gruppeleder

+47 901 50 903

arild.haugene@sweco.no

Yannick van den Nieuwendijk

Avdelingsleder Energi og Industri

477 60 407

yvandennieuwendijk@sweco.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: