Grunnerverver, vikariat

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeØstfold
StedMoss
Søknadsfrist06.04.2015

Vi trenger grunnerverver til vegbyggingsprosjekter!

Når et nytt veganlegg skal bygges er det mange brikker som skal falle på plass. Én av brikkene er erverv av grunn og rettigheter. Vårt slagord er ingen vei uten grunn . Vi vil gjerne ha hjelp av deg til dette! Stillingen er ett års vikariat med mulighet for forlengelse.

Hos oss vil du bli del av landets største og tyngste fagmiljø innen grunnerverv med muligheter for spennende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.

Du vil arbeide i små og store tverrfaglige prosjektgrupper hvor du skal ivareta eiendomsseksjonens fagansvar i prosjektgruppene.

Arbeidet vil by på stadig nye utfordringer både faglig og på det mellommenneskelige plan. Arbeidet er variert, og har stor grad av frihet.

Vi kan tilby deg et trivelig fagmiljø med store muligheter for faglig utvikling, og et godt sosialt miljø. Eiendomsseksjonen består av ca. 70 personer (45 grunnerververe og 25 landmålere) fordelt på Lillehammer, Hamar, Oslo og Moss. Vikariatet vi nå har ledig er tilknyttet kontoret i Moss, og arbeidsområdet vil i det vesentligste være innen Østfold fylke.


Utdannelse/Kvalifikasjoner:

  • Det kreves universitetsutdannelse innen; Jordskiftefag, eiendomsfag, planfag, landbruksfag, økonomiske fag eller juridiske fag
  • Lang og relevant praksis kan kompensere for utdannelseskravet

Vi ønsker at du:

  • har arbeidserfaring fra området
  • har erfaring med å utarbeide og inngå kontrakter
  • har erfaring med forhandlinger
  • har empati og evne til å kommunisere på en god måte med andre
  • deltar aktivt i, og bidrar til utvikling av de prosjektgrupper du blir del av
  • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • er en åpen og trivelig person som kan tilføre noe positivt i et godt sosialt miljø

Det forutsettes førerkort for personbil. Tjenestekjøring godtgjøres etter statens reiseregulativ.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også goder som introduksjonsprogram, fadderordning og pensjonsordning.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Stillingen lønnes i henhold til etatens lønnspolitikk avhengig av utdanning og praksis. Det trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søk her

Spørsmål om stillingen?

Sven Erling Næss

Telefon

415 74 164

Vis flere stillinger: