Groruddalen Miljøpark

Groruddalen Miljøpark

Sted: Oslo

Kontraktssum eks mva: 124 millioner kroner

Prosjekttype: Gjenvinningsanlegg

Bruttoareal: 28.000 kvm

Totalentreprenør: Knut Skutle

Byggherre: Veolia Miljø

Arkitekt / interiørarkitekt: Arkitektkontoret Gasa

Rådgivende ingeniører: RIB og KPRIB:: dr. Techn. Olav Olsen - RIV: Siv Ing Netteberg - RIE: ECT - RIBR: ÅF-consult - RIAK: Kilde Akustikk - HMS Byggherre. Tyrèn -

Underentreprenører og leverandører: Konstruktivstål: SKV - Taktekking: Icopal - Branntetting: Firesafe - Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon - Ståltrapper/beslag: Rosmek - Dører: Byggmakker Lillestrøm - Aluminiumsdører: Elverhøy Aluminium of Glass - Leddheisporter: Nassau - Vinduer: NorDan - Mur og Flis: Murmester Rolf Holm - Gulvlegger: Ragnar Andersson - Maler: Lynnebakken & Sønn - Gulvstøp: Tiller Vimek - Plastfasader: Vink Plast - Himling: Modulvegger - Heis: Kone - Elektriker: EL-effekt - Grunnentreprenør og grøfter: Ole M. Almeli - Tak og veggplater: Robertson Nordisk - Oppmåling: Oslo Oppmåling - Overlys: Brano - Rørlegger: Bergersen Vann og Varme - PRO el.: Elektrikergruppen - Brann: Brannsikkerhet Total - Kopiering: Netprint - Rivningsarbeider. Rivningsspesialisten - Pelearbeider: Seierstad Pelemaskiner - Blikkenslager: Øivind Nielsen Blikkenslagerverksted - Sedum: Veg Tech AB

Avfalls - og gjenvinningsnæringen tar et bygningsmessig oppgjør med fortida. Først ut med nytt bygg er Groruddalen Miljøpark.

Det må sies at det finnes triveligere områder i Oslo. I Groruddalen er enkelte steder sterkt nedprioritert i forhold til miljøhensyn og estetikk. De få grønne områdene blir nesten trakassert av industri, sterkt trafikkerte veier og manglende miljøtiltak. Men det mangler allikevel ikke engasjement blant politikere og næringsliv til å investere i de grep som kreves for å høyne utseende og kvalitet i området.

På Haraldrud ligger en rekke viktige bedrifter innen avfallshåndtering og gjenvinning, deriblant Veolia Miljø Gjenvinning. Et nytt gjenvinningsanlegg skulle effektivisere eksisterende virksomhet, og huse et nytt returpapiranlegg. I konsekvensutredningen lå det klare føringer om at anlegget ville måtte regne med krav om skjerming og beplanting og andre tiltak for å redusere plager og negative effekter på omgivelsene. I første rekke støv - og støyproblemer. Det innebar at all behandling og håndtering av avfall ikke lenger skulle foregå i friluft, men skulle overdekkes med tak og skjermes med vegger.

Skjerming

En prosjektkonkurranse om utformingen av gjenvinningsanlegget kom i stand i 2005. Vinnerutkastet ble et prosjekt fra Knut Skutle AS med Arkitektkontoret GASA som arkitekt.

- Trekanttomta, mellom Knud Bryns vei, Haraldrudveien og Alnabanen var sterkt industrielt belastet dominert av harde flater og så å si uten vegetasjon og grønne arrealer. Den estetiske standarden skulle heves, og virksomheten måtte skjermes visuelt og støymessig, sier arkitekten bak prosjektet, Marius Nygaard ved Arkitektkontoret GASA. Det medførte innføring av kvaliteter og elementer som hittil har vært sterkt underrepresentert i hele området.  

Byggestart var i begynnelsen av desember 2005. Stikk i strid med hva man skulle anta, var det etter forholdene lite som måtte kjøres bort på grunn av forurensing i grunnen.

Hovedkonstruksjonene er fundamentert med peler til fjell, gulvet er enkelte steder opptil 30 cm tykt, og konstruksjonene er prosjektert for den røffe virksomheten som skal finne sted. De nederste fem  meterne av fasadene er utført av prefabrikerte betongelementer som gir robusthet mot mekanisk slitasje. Et enkelt hovedbæresystem med søyler og gitterdragere i stål har gitt færre komponentvarianter og større tilpasningsdyktighet. Søylene er satt på betongfundamenter, og avstivning er etablert med et fagverk i taket som samvirker med ringmuren ved foten av fasadene, og en rekke vertikale vindkryss.