Nødvendig fortetting av byer og tettsteder setter kvalitetene under press og bevissthet om hvilke kvaliteter vi må ivareta er viktigere enn noen gang, sier Katharina Bramslev. Foto: Erik Burås / Studio B13

Grønn Byggallianse leder arbeidsgruppen Kvalitet og bærekraft i Bygg21

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev, skal lede en nylig etablert arbeidsgruppe nedsatt av Bygg21.

Gruppen har fått navnet Kvalitet og bærekraft, og det drivende spørsmålet for arbeidet er: Hvordan kan norske bygg øke sin verdi for sluttbruker og eier, bidra til grønt skifte, og samtidig være kostnadseffektive?

Gruppen skal med andre ord peke på hvilke kvaliteter man mener sikrer bærekraftige bygg og områder. Med bærekraftig menes sunt, brukervennlig, miljøriktig, kostnadseffektivt og med høy økonomisk verdi i et livsløpsperspektiv.

- Det er avgjørende at vi utvikler, bygger og drifter bygg og områder med bærekraftige kvaliteter i årene som kommer. Nødvendig fortetting av byer og tettsteder setter kvalitetene under press og bevissthet om hvilke kvaliteter vi må ivareta er viktigere enn noen gang, sier Katharina Bramslev.

Arbeidsgruppen er bredt sammensatt av representanter fra ulike deler av bygge- og eiendomsnæringen, samt fra fagmiljø med kvalitetskompetanse bl.a. Arbeidstilsynet. Gruppen vil ta utgangspunkt i de mange prosjekter og prosesser som allerede er i gang om temaet og vil invitere til bred dialog med næringen. Hele målet med Bygg21 er å peke på god praksis og gode verktøy og det vil være målet med dette arbeidet også.

- Vi i Grønn Byggallianse er glade for å ha fått mulighet til å delta og lede dette arbeidet, som passer som hånd i hanske med arbeidet vi driver til daglig, sier Bramslev.