Grimstad bibliotek

Etter 35 år og en rekke ulike planer som har strandet, står endelig et nytt bibliotek klart i byen der både Hamsun og Ibsen har bodd. En kostnadseffektiv utnyttelse av ny og eksisterende bygningsmasse var det som fikk drømmen realisert.

Fakta

Sted: Grimstad sentrum

Prosjekttype: Totalentreprise

Entreprisekostnad: 27,5 milllioner kroner eks. mva

Bruttoareal: 2.840 kvm

Byggherre: Grimstad kommune

Byggherrerepresentant: COWI

Totalentreprenør: AF Bygg

Arkitekt: Helen & Hard

Rådgivere: RIB, RIBr: Dagfin Skaar l RIByFy, RIEn, FDV: Sweco l RIG: Stokkebø Competanse l RIV: Bråtveit l RIE: Asplan Viak l RIAku: Sinus

Underentreprenører og leverandører: Rør, elektro og ventilasjon: Caverion l Stikning: Landmaaler1 l Grunnarbeider: Holbæk Anlegg l Riving: AF Decom l Peling: Seabrokers Fundamentering l Betong/mur: Verdal & Trysnes l Montasje: Børslid Montasje l Limtre: Aanesland limtre l Taktekker: Icopal Tak l Overflater, belegg: Brødrene Jakobsen l Himlinger, innv. tømrer: Bico l Innv. trapper: Vegårdshei Trappeverksted l Blikkenslager: Kristengård ventilasjon og blikk l Dører, lås og beslag: Norlock l Kjøkken: Sigdal l Inventar: Senab l Betongkutter: Agder Entreprenør l Tømrer: TS Vedlikehold

– Jeg vil gå så langt som å si at denne byens befolkning de siste tiårene nesten ikke har visst hva et bibliotek er, sier biblioteksjef i Grimstad, Brit Østerud.

Det gamle biblioteket var ifølge enhetslederen mer eller mindre en tettpakket utlånsstasjon og lite mer.

– Nå har vi fått et skreddersydd bygg og jeg må si at vi har fått mye ut av pengene her, sier Østerud.

Nytt og gammelt

Det nye biblioteket er på rundt 2.800 kvadratmeter og er bygget med utgangspunkt i det som var Grimstads politihus og rutebilstasjon. Kommunen lyste ut en konseptkonkurranse, og den var det AF Gruppen i samarbeid med rådgivere og arkitektfirmaet Helen & Hard som vant.

– Det å velge riktige samarbeidspartnere og å bruke tid med dem på å finne de beste løsningene tror vi var avgjørende for at vi fikk oppdraget, sier prosjektleder Glenn Pedersen-Rise i AF Gruppen.

Sammen valgte de å beholde deler av betongkonstruksjonen til bygget som stod på tomta.

– Biblioteket er løst med enkle arkitektoniske virkemidler og innenfor et stramt budsjett.

I tillegg til et nytt tilbygg har vi derfor valgt en løsning der en del av det eksisterende bygget beholdes og utnyttes som et fundament for den nye lette trestrukturen, sier sivilarkitekt Njål Undheim i Helen & Hard.

Fant asbest

Trekonstruksjonen i fasaden er det første øyet fester seg ved.

– Fasaden er laget som en hud i tre som bæres av hovedkonstruksjonen. Dynamikken i fasaden oppnås ved varierende bredder på de vertikale åpninger mellom ellers like store elementer på øst- og vestfasade. På denne måten reflekterer fasaden bevegelsen på innsiden av bygget, samtidig som det forholder seg til både nytt og gammelt, sier Undheim.

Byggingen startet i september 2016 og ble overlevert til Grimstad kommune november 2017. AF Gruppen har selv hatt rivingsarbeidet i prosjektet, i tillegg til prosjektledelsen.

– Vi hadde en utfordrende jobb med saneringen av den eksisterende bygningsmassen. Blant annet fant vi asbest, og måtte derfor iverksette de nødvendige tiltakene for å kunne fortsette arbeidet på en trygg måte, sier Pedersen-Rise.

Det gamle bygget ble sanert og opprustet til TEK 10-standard. Det ble lagt til et toetasjes nybygg som i dag utgjør rundt én tredel av den totale bygningsmassen. Det har blitt plass til store, åpne arealer til reoler med bøker.

Nybygget er fundamentert med stålkjernepeler til fjell, og har en bærekonstruksjon i limtre.

Der er også benyttet limtre for å tilføre eksisterende bygningsmasse en lettere konstruksjon. Inngangspartiet har en del glassfasader.

Blir del av byhage

I første etasje finner man mindre celler for konsentrert lesing, samt bord hvor man for eksempel kan sitte sammen og løse en skoleoppgave. Utsikten til havn og sjø, som blir enda flottere når byhagen som er i ferd med å settes i stand utenfor står ferdig, kan nytes fra gode lenestoler ved store vindusflater. Inngangen fra hagen er en bokkafe som også skal ha uteservering når landskapsentreprenørene har gjort seg ferdige og turistene strømmer til sommerbyen. Også administrasjonslokaler, en sal hvor det for eksempel skal arrangeres populærvitenskapelige forelesninger og bibliotekets magasin er plassert på bakkenivå.

Balanse mellom kaos og struktur

Den åpne andreetasjen har to nivåer, og trappen fungerer også som amfi. Reolene er ifølge biblioteksjefen plassert slik at man minst mulig skal oppleve å bare se hyllekanter.

– I innredningen har vi fulgt et prinsipp som heter «opening the book». Man skal kunne gå rundt i et slags strukturert kaos og oppdage bøker, forteller Østerud.

Hun mener spesielt taket er med og spiller på lag for å finne denne balansen.

– Vi kunne endt opp med en firkantet boks som nytt bibliotek. Dette bygget blir jeg ikke ferdig med å se på, og det er gøy at arkitektene har turt å sette fantasien i gang for å skape det jeg mener er en arkitektonisk perle.

Fornøyd med helheten

Bygget har vannbåren varme med varmepumpe som hovedkilde. I tillegg til asbest-tiltakene har det vært fokus på arbeidet i høyden og å holde publikum på avstand.

– Tomta ligger like ved en hovedferdselsåre i Grimstad sentrum, like ved et kjøpesenter og forretningene i byen. I et slikt prosjekt er det vanlig at publikum vil komme tett på for å følge med på hvordan resultatet blir, så vi har måtte være nøye med inngjerdingen, sier prosjektlederen.

Biblioteket er nå tatt i bruk, og fungerer som et komplett tilbud til byens befolkning.

– Vi har hatt et ryddig og konstruktivt samarbeid med kommunen, og har fått mye positive tilbakemeldinger for resultatet, sier Pedersen-Rise.

Allerede har 35.000 mennesker vært innom.

– Vi er mest fornøyde med helheten i bygget og hvordan det er god flyt mellom delene. Selv om mye er ombygget fra eksisterende bygg, føles det skreddersydd til våre brukeres behov, sier biblioteksjefen.