Graver oljesørpe ved Sandø

En gravemaskin jobber på spreng for å få vekk oljetilsølt is få meter fra en av strandperlene i Vestfold. Oljen fra Godafoss har trolig også nådd kysten i Aust-Agder.

Sårbare strandbiller truet av oljen

Flere rødlistede arter strandbiller og andre småkryp i fjæra trues av oljeutslippet fra konteinerskipet Godafoss som grunnstøtte utenfor Hvaler torsdag.

Steder som Hvaler, Sandø, Bolærne og Jomfruland er klassiske for sjeldne dyr og planter, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA). Her bor for eksempel den kritisk truede strandflatbukedderkoppen, som kun er kjent fra Tjøme i hele det nordvestlige hjørnet av Europa. Strandkjempesnutebillen er også sterkt truet. I nyere tid er den kun kjent fra Mellom-Bolærne i Vestfold og Ørekroken på Hvaler i Østfold her i landet.

– Utslippet er svært alvorlig for en rekke arter av invertebrater (virvelløse dyr) som lever i strandsonen i området. Mange fins bare i dette området av Norge, og flere av dem er også unike i nordeuropeisk sammenheng, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved NINA.

Han mener oljen er i ferd med å ramme flere av disse stedene, og mange arter står i fare for å forsvinne. Det viktigste nå er å hindre oljen i å nå land ved hjelp av lenser, mener Ødegaard.

– Når oljen først har nådd land, har sannsynligvis skaden skjedd, og det er uklart hvilken metode som da er best for å fjerne oljesølet, sier han. (©NTB)

Per Olav Pettersen, leder av Vestfold interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA), ledet tirsdagens befaring på østsiden av Sandø i Tjøme kommune. Han vet ikke hvor effektiv opprenskningen er.

– Oljen er innkapslet av is som vi prøver å grave opp og legge i konteinere, før vi frakter den til avfallsbehandling, sier Pettersen til NTB.

Kystverkets overvåkingsfly fløy tirsdag over de forurensede områdene. Undersøkelsene viser at oljen ikke ligger som flak, men som mindre oljeklumper – iblandet vann og is. Med andre ord befinner mye av oljen seg under havoverflaten, og mye vil drive under havoverflaten.

– Det gjør at arbeidet med å ta opp oljen er krevende, uttaler Kystverket.

Vanskelig
Ved Sandø er et arbeidslag på rundt 15 personer i sving i den bitende vinterkulda. Gravemaskinen er plassert på en lekter som ligger helt inntil isen inni ei badebukt.

Ifølge Pettersen var det rundt 10 minusgrader og vind i området tirsdag. Arbeidet er vanskelig, og det er første gang denne typen opprenskning er forsøkt her i landet.

– Det er et spørsmål om vi lykkes med det, men vi får da opp en del, sier IUA-lederen. Han beskriver området som en av de flotteste badeplassene i Vestfold.

IUA Vestfold har valgt å begynne arbeidet i nettopp denne bukta, fordi det er her oljen har kommet nærmest land. Det var også et greit sted å komme til med maskinene.

– I sommerfylke nummer én har vi ingen erfaring med å ta opp olje under nærmest arktiske forhold, men vi gjør alt vi kan for å redde badesesongen, sier Pettersen.

100.000 liter
Kystverket meldte tirsdag ettermiddag at deres fartøy hadde tatt opp totalt over 100.000 liter olje fra Oslofjorden og Skagerrak.

Ved de stedene der det er påslag av olje på land, har is så langt gjort det umulig å aksjonere.

– Vi har både mannskaper og utstyr standby. Så snart sikkerheten til mannskapene kan ivaretas, setter vi i gang med strandrensing, sier IUA-lederen.

Sørlandet rammet

Samtidig som rensearbeidet pågikk for fullt, kom det meldinger om at oljeutslippene fra Godafoss har nådd sørlandskysten.

Kystverket meldte tirsdag formiddag at lensen til kystvaktskipet Harstad hadde røket.

– Dette skjedde i forbindelse med aksjonering ved Lyngør, og årsaken er de utfordrende is- og værforholdene. Om lag 20 kubikkmeter olje kom i drift, og flaket drev i retning Aust-Agder.

Larvik og Sandefjord brannvesen fant under befaring tirsdag nye påslag ved Vassholmen øst av Svenner og olje i Skråvika ved Stavern. De tok også hånd om død fugl.

Fra onsdag og fram mot helgen er det ventet mer vind.

– Vi følger situasjonen nøye, både fra sjøen og med helikopter, sier Pettersen.

Statens naturoppsyn anslått nå at det er 500 skadde fugl i Vestfold.