Gratulerer Norsk Betongforening!

Norsk Betongforening, som har hatt og har en stor innflytelse på utviklingen og bruken av betong i Norge, feirer i disse dager sin første 60 år i virke.

Og det er på alle måter en frisk og oppegående forening som nå kan feire seg selv. Medlemstallet er økende og spesielt hyggelig er det at en rekke nye unge med interesse for betong er i ferd med å bli en del av foreningsfellesskapet. Det var en tid snittalderen ble vel høy blant kjernen i medlemsmassen, men dette er nå i ferd med å endre seg. De erfarne er fortsatt med, men nå er mange unge også å finne i medlemslistene slik at det blir en bra miks.

Betongforeningen har vært en viktig brikke i utviklingen av faget opp gjennom årene. Ikke minst så vi dette gjennom erfaringsoverføringen i de gylne 1980- og 1990-årene da betongplattformene ble skipet ut en etter en fra Jåttavågen. Mye av denne kompetansen lever i beste velgående, og benyttes innen en rekke felter i næringen.

I foreningen finnes både enkeltpersoner og virksomheter – og de har alle interesse for bruk og utvikling av betongen. Det arrangeres en rekke årlige samlinger både nasjonalt og lokalt – og norsk betongnæring er også tungt representert i en rekke internasjonale fora.

Foreningen styres via sekretariatet i Tekna. Men det mest imponerende med foreningen er alle timene enkeltpersoner, ofte via sine arbeidsgivere, legger ned i å utvikle foreningen videre. Det er ikke få timer en rekke sentrale personer har lagt ned opp gjennom årene – og vi håper dette er noe hele næringen vet å sette pris på.

Det er ekstremt viktig at betongbransjen har et slikt felles møtested hvor man kan videreutvikle bruken av materialet. Det aller fleste konstruksjoner i Norge vil på en eller annen måte bruke betong i ulike former – og utviklingen rundt materialet har vært omfattende. Da er det viktig å ha en organisasjon i ryggen som kan bidra til dette løftet. Det er mange nye bruksområder som har kommet til gjennom utvikling av nye betongresepter, bruk av ulike armeringsmetoder og så videre. I tiden fremover vil vi garantert også se nye fantastiske konstruksjoner bygget ved bruk av betong – utviklingen går raskt.

Foreningen arrangerer sin jubileumsfest i forbindelse med Norsk Betongdag torsdag og fredag denne uken.

Vi gratulerer den aktive jubilanten med de første 60 og ser fem til å se foreningen utvikle seg videre i de neste tiårene.

I forbindelse med jubileet har foreningen i samarbeid med Byggeindustrien også produsert et eget jubileumsmagasin. Dette magasinet kan du lese her.