Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Gratis tog og fleksitid kan gi mindre trengsel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) synes Singapores tiltak mot rushtridstrengsel på metroen er fascinerende. Gratisreiser og fleksibel arbeidstid sprer belastningen.

Metroen i den asiatiske bystaten er gratis før klokken 7.45 om morgenen. Dermed reiser flere tidligere, og mindre trengsel i rushtiden kan gjøre det mer attraktivt å velge kollektivt, skriver Teknisk Ukeblad/E24.

– Jeg synes tanken var fascinerende, men det er jo noe man må diskutere med Stortinget. Vi må også se på hva det koster, sier Solvik-Olsen og spør retorisk om kapasiteten skal dimensjoneres etter gjennomsnittstrafikken eller etter rushtiden.

– Kapasiteten de andre 20 timene i døgnet er gjerne ikke et problem. Klarer vi å dra ut samme trafikkmengde over lengre tid, tar vi vekk en del av korkene. Det vil jo bli et slags rushtidstiltak. Men når politikere tenker på rushtidsavgift, er det alltid å øke betalingen i rushtiden, aldri gjøre det billigere utenom denne perioden, sier Frp-statsråden.

Parallelt med å innføre gratisreiser, ba myndighetene i Singapore offentlig sektor om å legge bedre til rette for fleksitid, slik at ikke alle trengte å reise å samme tidspunkt.