Gratis penger vil fortsatt drive boligmarkedet - men får vi veksten mange nå spår?

Vi opplever for tiden historisk lave renter, og det også snakk om negative renter i Norge. Dette har vært med på å opprettholde en overraskende høy fart i boligmarkedet, og det er nå forventninger om en vekst som skal holde seg i flere år. Vil veksten bli slik som mange nå spår, og hvordan vil dette kunne påvirke markedet i de ulike områdene rundt om i landet?

Det er ikke mange månedene siden man fryktet nær kollapslignende tilstander i det norske boligmarkedet i kjølvannet av koronakrisen. Den sterke uroen som spredte seg etter nedstengningen av landet i midten av mars medførte at sentralbanken satte ned rentenivået, til et nivå vi aldri tidligere har sett i Norge. Et så lavt rentenivå har medført at det nærmest er gratis å låne penger for tiden, og dette har dermed i stor grad bidratt til å holde boligmarkedet på et overraskende høyt nivå med tanke på prisutvikling. Prisen har steget relativt kraftig de senere månedene, i en tid da Norge har vært preget av en unntakstilstand. De som har sittet i relativt trygge jobber har brukt tiden til å handle bolig, og det er ikke bare prisene som har steget – også overraskende mange boliger har kommet på bruktmarkedet og blitt solgt på kort tid. Dette har gjort noe med hele mentaliteten i dette markedet, og får man en lengre periode med en positivitet, uansett hvordan tilstanden er rundt oss, skaper det en optimisme som smitter.

Og mens ekspertene for få måneder siden forventet en relativt rolig periode fremover, er spådommene for de neste tre årene nå mer positive enn på lenge. I perioden frem til utgangen av 2023 mener Samfunnsøkonomisk Analyse at vi skal se en samlet prisvekst på 12 prosent. Dette er en dobling av estimatene vi så i juni. Noen områder vil gå under dette snittet, som Rogaland som vil få en økning på knappe fem prosent. I Oslo derimot, forventer man en økning på nær 19 prosent. Og det er nettopp i hovedstaden aktiviteten har vært høyest den senere tiden, og da spesielt for de mindre leilighetene som er meget etterspurt. Det er et underskudd på de mer rimelige mindre leilighetene. Mange ønsker, eller har rett og slett ikke mulighet til å kjøpe enheter, som ligger over prisnivået man får for 30-40 kvadratmeter - men det bygges ikke nok av denne størrelsen. Regelverket forhindrer at man kan bygge ut flere enn noen få av denne størrelsen i de fleste prosjekter, selv om markedet skulle etterspørre nettopp dette. Dermed ligger alt til rette for en kraftig prisvekst i Oslo - kanskje mer enn ekspertene også nå spår.

Den store økningen i Oslo kan i seg selv være med på å gjøre at mange velger å flytte ut til nabokommunene fra hovedstaden. Dermed vil flere av randkommunene nå fremover også kunne merke en kraftig oppsving i etterspørselen. I Finansavisen mandag pekes det på at det nå er en nettoutflytting fra Oslo, og dette er dermed med på å understreke at prisnivået i Oslo nå er i ferd med å tvinge flere ut av byen når de skal investere i egen bolig, eller når man ønsker å bytte ut sin første bolig med noe større. Det blir for dyrt å bli en del av markedet i Oslo. Dette vil nok forsterke seg ytterligere de nærmeste årene ettersom det nå i en periode vil bli bygget for lite i forhold til etterspørselen i markedet. Her må man opplagt klare å få ytterligere fart på nybyggingen, og da trengs det flere regulerte tomter markedet etterspør.

Det er nær en umulig oppgave å spå boligmarkedet 3-4 år frem i tid. Det er så mange faktorer som kan spille inn - forhold vi i dag ikke kjenner til. Det er dermed vanskelig faktisk å kunne si hvordan det blir, men at hovedstadsområdet vil oppleve et hett markedet er det ikke vanskelig å se for seg.