Gratis papirblanketter på nett fra 1. mars

Fra tirsdag 1. mars vil du finne nedlastbare byggesaksblanketter på nettsidene til Statens bygningstekniske etat (BE). De kan skrives ut og deretter fylles ut med penn eller blyant. Blankettene er gratis.

Gratis er også ByggSøk som hjelper deg til å lage søknaden på PC eller Mac. Ofte gir det bedre søknader enn de som som lages med papir og blyant. Det skyldes at ByggSøk leder søkeren gjennom det som skal sendes inn og kontrollerer at det er opplysninger i alle felt. ByggSøk kan derfor gi raskere behandling av søknaden. ByggSøk har også mulighet til å sende søknaden online til mange kommuner. Da går det enda fortere.