Illustrasjonsfoto.

Granskningen av asfaltbransjen drøyer

Fem år etter «asfaltsaken» og over ett år etter at Statens vegvesen varslet at en lenge planlagt granskning av bransjen skulle starte, er fortsatt arbeidet på vent.

Granskningsarbeidet

– I 2010, kort tid etter at avsløringene i den såkalte «asfaltsaken» dukket opp, tok EBA initiativ til å gjennomføre en granskning av asfaltbransjen.

– Statens vegvesen tar på seg hovedansvaret for gjennomføringen av granskningsprosjektet.

– Granskningsarbeidet skal lyses ut i en konkurranse og kostnadsrammen for prosjektet er satt til fire millioner kroner. Kostanden skal deles 50/50 mellom vegvesenet og EBA.

– Under Asfaltdagen i januar 2014, kunngjorde vegdirektør Terje Moe Gustavsen at det snart var klart for utlysning av konkurranse for granskningsoppdraget.

– Granskningsrapporten skulle etter planen foreligge i løpet av høsten 2014.

– Statens vegvesen kan nå fortelle at granskningsarbeidet er forsinket, men intensjonen er å gjennomføre prosjektet i løpet av 2015.

Det var asfaltentreprenørene med EBA i spissen som tok initiativ til at bransjen skulle granskes etter den såkalte «asfaltsaken» hvor Veidekke og NCC ble tatt for markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid, og utveksling av annen strategisk informasjon i forbindelse med asfaltanbud i Trøndelag.

Skulle vært ferdig i fjor

Granskningsprosjektet, som Statens vegvesen tok ansvaret for å gjennomføre, skulle etter planen settes i gang etter Konkurransetilsynets avgjørelse i «asfaltsaken» forelå.

Det var derfor først i januar i fjor at vegdirektør Terje Moe Gustavsen kunne gå ut med at det nærmet seg en utlysning av konkurranse for granskningsoppdraget.

Statens vegvesen hadde da et godt håp om at granskningsrapporten ville være klar i løpet av høsten 2014. Nå viser det seg at granskningsarbeidet aldri ble igangsatt.

Beklager utsettelsen

– Vi må legge oss langflate og beklage at vi enda ikke har

kommet i gang med dette. Vi er fortsatt innstilt på å gjennomføre granskningen og intensjonen er at dette vil skje i 2015, opplyser Bjørn Erik Selnes, direktør for overordnet byggherrestrategi og bransjekontakt i Statens vegvesen.

Han forklarer utsettelsen med at etaten i fjor kom i en presset ressurssituasjon på grunn av sykdom blant nøkkelpersoner i organisasjonen og stor arbeidsmengde.

Fire hovedpunkter

Granskningsprosjektet som Statens vegvesen fortsatt planlegger å gjennomføre skal omfatte følgende fire hovedpunkter:

Bjøn Erik Selnes i Statens vegvesen.

· Analyse av bransjens struktur i forhold til åpen og virksom konkurranse.

· Gjennomgang i forhold til konkurranselovgivningens bestemmelser.

· Gjennomgang av bransjeaktørenes arbeid for å sikre seg mot ulovlig prissamarbeid og markedsdeling.

· Byggherrenes gjennomføringspraksis og kontraktstrategier.

Ble enige om rammene

Selnes forteller at EBA og Statens vegvesen har hatt noen diskusjoner rundt rammene for granskningsprosjektet, og underveis i prosessen har begge parter hatt inne eksterne aktører som har kommet med innspill til gjennomføringen av granskningen.

Ett element som ble diskutert var hvor mye byggherrepraksisen skulle vektlegges i granskningsarbeidet. EBA ville ha det som et fjerde hovedpunkt, mens Statens vegvesen mente det var tilstrekkelig å ha det som underpunkt under markedsdelen av granskningen. Statens vegvesen valgte å imøtekomme EBAs krav.

– Vi var enige om rammene da prosjektet stoppet opp, og avtalen var at vi skulle ferdigstille konkurransegrunnlaget og oversende det til EBA før vi lyste ut oppdraget, forteller Selnes.

– Det er rundt fem år siden Konkurransetilsynet startet sin etterforskning av «asfaltsaken». Er en granskning av asfaltbransjen fortsatt like aktuell?

– Jeg ser selvsagt at det begynner å bli lenge siden denne saken dukket opp og det hadde allerede gått lang tid da vi skulle sette i gang granskningsarbeidet i fjor. Nå må vi bare beklage at denne saken har blitt trukket ytterligere ut, men vi mener det fortsatt vil være nyttig og fornuftig med en full gjennomgang av bransjen, sier Selnes.

EBA: – Vegvesenet har «ballen»

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, sier til Byggeindustrien at det er Statens vegvesen som har ansvaret for å gjennomføre granskningen og at det derfor er de som sitter med «ballen».

Ifølge Aakre er EBA nå usikre på fremdriften i granskningsprosjektet.

– Vi tok initiativet til en slik granskning og har fortsatt ikke noe imot at den blir gjennomført, kommenterer han.

Aakre bekrefter at det har vært diskusjoner rundt hvor mye byggherrepraksisen skulle vektlegges under granskningen.

– Hvis vi skal få en best mulig effekt ut av granskningen, mener vi det er viktig å se på både bransjen og byggherres rolle, sier Aakre.