Grande Røys: 6-timersdagen er et kinderegg

Fornyelsesminister Heidi Grande Røys (SV) mener innføring av 6-timersdagen vil være et kinderegg med utelukkende positiv effekt.

6-timersdagen kan redusere sykefravær, få flere i jobb og få folk til å holde ut lenger i arbeidslivet, sier Heidi Grande Røys. Fornyelsesministeren har fått 10 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år til å «forberede forsøk med 6-timersdagen» i statlig sektor. Pengene vil bli brukt til innhenting av informasjon, kontakt med organisasjonene og til å finne ut i hvilken sektor og i hvilket omfang forsøkene skal foregå. Målsettingen med 6-timersdagen har et veldig langt perspektiv, sier Grande Røys til Aftenposten. Hun mener det er naturlig at det skal være full lønnskompensasjon selv om folk jobber færre timer. Ministeren avviser kritikken om at kortere arbeidstid i helse- og omsorgsbransjen vil føre til større underskudd på arbeidskraft. Grande Røys viser til forsøk fra Bærum kommune, der overtid og sykefravær har gått ned. Hun tror at 6-timersdag kan føre til at flere går over fra deltids- til fulltidsjobb, og at flere gjennom avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) kan komme i arbeid. Det er lett å flåse over 6-timersdagen. Men dette er et kinderegg. Hvis vi oppnår alle de effektene Bærum har klart, så er vi kommet langt, sier Grande Røys. Hennes målsetting er å øke arbeidstilbudet, få flere til å jobbe fulle dager og få folk til å holde ut lenger i arbeidslivet. Dette er særlig viktig etter pensjonsreformen som krever at folk må jobbe lenger for å få full pensjon, mener hun.