Prosjektleder i Agder Wood og arkitekt Bengt G. Michalsen.

"Grand finale" for Agder Wood-prosjekt

Det 4-årige Agder Wood-prosjektet avsluttes med en "grand finale" på UiA i Grimstad 30. oktober.

Agder Wood

Agder Wood er et prosjekt eid av Aust- og Vest Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i begge fylkene. Målsettingen har vært å bidra til at byggebransjen i Agderfylkene skal være oppdatert på de byggtekniske endringer som har kommet og som vil komme i nær fremtid. 

- Der skal vi vise hvor miljøbevisste private og offentlige byggherrer på Agder har blitt, og hva vi har fått til gjennom de 16 pilotprosjektene våre, skriver Agder Wood i en pressemelding. 

Her er en smakebit fra menyen:

· Norges første nullenergihus står i Froland 

· Nye Mandal vgs har passivstandard

· Norges første nullenergi boligfelt bygges på Skarpnes i Arendal 

· I Tvedestrand utvikler Solfjeld vinduer med høyt energinivå til verneverdige hus 

· Krisesenteret i Arendal i massivtre og med et lavt energibehov

- Når folk forstår hvor bra slike hus er og hvor enkelt det er å utnytte naturens egne energikilder, blir det nesten for dumt å ikke gi det en sjanse. Det blir nok noen aha-opplevelser for konferansedeltakerne både på merkostnader, kvalitet og inneklima i morgendagens hus. Og ikke minst hvor langt vi har kommet i utviklingen her på Agder, sier prosjektleder og arkitekt Bengt G. Michalsen i meldingen.

Regjeringens klimaambisjoner?

Nicolai Astrup (H) fra Stortingets miljø- og energikomite kommer for å overbevise oss om regjeringens klimaambisjoner i lys av budsjettforslaget og nye EU-direktiv, og hva det vil bety for byggebransjen.