Grådig vekst for Montér-kjeden

Optimera Gruppen med Montér-kjeden spiser markedsandeler. I år skal kjeden ta nye jafs og budsjetterer med en omsetningsvekst på 16 prosent.

Dette ble feiret da byggevarekjeden Montér tidligere i januar arrangerte sin årlige kongress og messe på Lillestrøm. Her var det deltakelse fra kjedens 78 byggevarehus og 40 utvalgte leverandører. Optimera Gruppen som eier Montér kjeden hadde en vekst i fjor på 13 prosent mot bransjens rundt åtte prosent. Innenfor Optimera var det Montér som gjorde det best med over 14 prosent vekst. Den positive utviklingen skyltes økt markedsinnsats, oppgradering av en rekke byggevarehus og åpning av Stormarkeder både på Kongsberg og ved Østfoldhallen i Fredrikstad. Men Montér kjeden har ikke tenkt å hvile på laurbærene. Den nye kjedesjefen Lars-Petter Olafsen opplyser at kjeden har ekspansive planer for 2007 der målet er en vekst på hele 16 prosent. Dette skal oppnås gjennom et høyt aktivitetsnivå, full effekt av oppkjøpet gjennom 2006, nye oppkjøp i 2007, oppgradering av byggevarehus, åpning av stormarkeder både i Kongsvinger og Drammen samt gjennom økt satsing på varegruppene VVS, flis og kjøkken, sier han. Montér jobber også aktivt med å gi kjeden en sterk posisjon i storbyene hvor Oslo og Bergen står øverst på prioriteringslisten. I tillegg arbeides det målrettet med å styrke merkevaren Montér. Tallene fra Prognosesenteret viser at merkekjennskapen til Montér økte fra 18 til 25 prosent i 2006. Dette er den største økningen blant byggevarekjedene i Norge, og merkekjennskapen skal ytterligere opp, lover kjedesjef Olafsen.