Tore Bakke

Godt resultat for Bravida Norge

– Service- og installasjonsmarkedet i Norge er bra, med offentlige investeringer og vedlikehold innen vei og transport og i helsevesenet som viktige drivkrefter. Det er også god etterspørsel etter investeringer knyttet til grønt skifte som vindkraft, solenergi og lading av elbil, forteller administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

I perioden juli til september i år økte nettoomsetningen med 13 % til 1.151 millioner svenske kroner. EBITA økte med 10 % til 64 millioner svenske kroner, noe som medførte en EBITA-margin på 5,6 %, mot 5,7 % tilsvarende periode foregående år.

– Den lavere EBITA-marginen forklares av fortsatt avvikling av Oras’ gamle prosjekter med lav lønnsomhet, heter det i en pressemelding.

Akkumulert i 2018 økte nettoomsetningen med 14 % til 3.384 millioner svenske kroner. EBITA økte med 16 % til 193 millioner svenske kroner, noe som medførte en EBITA-margin på 5,7 %. Veksten kan tilskrives både service- og installasjonsvirksomheten.

Ved utgangen av tredje kvartal var ordrereserven 7 % høyere sammenlignet med tilsvarende periode forrige år og økte til 3 093 MSEK. Så langt i 2018 økte ordreinngangen med 14 % og utgjorde 3 672 MSEK.

Bravidas organisering stammer fra et grunnprinsipp om geografiske regioner. Oslo-markedet er stort og komplekst og over en liten geografisk utstrekning, og Bravida ønsker å ha en vesentlig større andel og høyere lønnsomhet i dette markedet. 

I den forbindelsen har Bravida Norge besluttet å gjøre en endring i operasjonell organisering for det geografiske området rundt Oslo.

– Vi tror en rendyrking og fokusering på henholdsvis prosjekt og service i to regioner i Oslo vil gi de beste forutsetningene for å øke veksten, forbedre lønnsomheten og sikre kvaliteten i alle ledd, sier Tore Bakke.

Nåværende Region Oslo deles derfor inn i to nye regioner som skal betjene Oslo-markedet: Region Oslo Prosjekt og Region Oslo Service. Det skal tilsettes ny regiondirektør i begge regionene.

Bravida har etter oppkjøpet av Moelven Elektro fått stor aktivitet i Mjøsregionen og oppretter dermed en ny region, Region Innlandet, som skal fokusere på markedet rett syd, øst og nord for Oslo. Regiondirektør for nåværende Region Oslo, Tore S. Hansen, blir regiondirektør i den nye regionen.

Den nye strukturen trer i kraft ved årsskiftet.

– Med forretningsplanen som viser vei fremover, er Bravida klare til å se seg om etter nye selskaper som kan være interessante for oppkjøp i vår bransje i Norge. Vi ser hovedsakelig etter små og mellomstore bedrifter med høy serviceandel, forklarer Bakke.