Godt fra NCC Norge

Driftsresultatet ble bra for NCC Construction Norge i første kvartal 2009, men omsetning og ordrereserven er redusert.

NCC Construction AS omsatte for 988 MNOK i 1. kvartal 2009 og fikk et driftsresultat (EBIT) på 37 millioner kroner. Omsetningen har gått ned med rundt 25 prosent mens driftsresultatet har bedret seg sammenlignet med kvartalstallene i fjor.

- Vi har gode og lønnsomme prosjekter og vi har en veldig god utvikling på HMS-området, sier Peter Gjørup, adm. dir. i NCC Construction AS.

Gjørup påpeker at det er et stabilt og godt anleggsmarked, men at utfordringen er innen bygg, og spesielt i Oslo og Bergen.

- For å møte den nye markedssituasjonen har NCC Construction AS redusert bemanningen og satt i verk flere tiltak for å redusere kostnader og øke effektiviteten, og dermed øke konkurransekraften, fastslår Gjørup.

Noen nøkkeltall for NCC Construction AS (sammenlignet med 1. kvartal 2008):

Omsetning: 988 MNOK (1328 MNOK)

EBIT: 37 MNOK (12 MNOK)

Ordreinngang: 532 MNOK (538 MNOK)

Ordrereserve 2366 MNOK (4858 MNOK)

H-verdi (skader pr. million arbeidede timer) endte på 1,6 for kvartalet. Løpende de siste 12 månedene er H-verdien på 3,9.

Boligvirksomheten i NCC, NCC Bolig AS, ble fra 1. januar 2009 skilt ut fra NCC Construction som et eget forretningsområde. NCC Bolig er derfor ikke med i ovenstående nøkkeltallene.