Godt fornøyd med ESA-godkjenning

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjenner Enovas støtteordninger for fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og nye energiteknologier. - Vi er godt fornøyd med at ESA på denne måten uttrykker tillit til måten vi arbeider på, sier adm.dir. Eli Arnstad i Enova.

ESA åpnet sin formelle granskning av Enovas tilskuddsordninger i mai 2005. Avgjørelsen om å godkjenne Enovas støtteordninger ble offentliggjort torsdag 4. mai. -Vi er glade for at det har kommet en avgjørelse i saken og er godt fornøyd med at ESA godkjenner de tilskuddsordningene som Enova har. Kjennelsen gir et godt handlingsrom for det videre arbeidet med energiomlegging i Norge. Avgjørelsen viser at Enovas arbeidsmetoder er gode og framtidsrettede, sier administrerende direktør i Enova Eli Arnstad.