Godt 2017 for Asplan Viak

Asplan Viak leverte et godt driftsresultat i 2017. Regnskapet viser et resultat på 51 millioner kroner, som gir en resultatmargin på cirka 5 prosent.

- Det er veldig hyggelig at vi får til en så kraftig resultatforbedring i et marked som mange opplever som krevende for tiden, sier administrerende direktør Øyvind Mork i Asplan Viak i en pressemelding.

I tillegg til gode resultater registrerer Asplan Viak også en økt kundetilfredshet i sin siste måling.

- De gode resultatene kommer først og fremst fra mye hardt og godt arbeid fra mange medarbeidere, legger Mork til.

Sterkt planår
- Resultater i rådgiverbransjen skapes gjennom tett og godt samarbeid på alle nivåer. Vi har lykkes med å vinne en del store langsiktige oppdrag som gir stabilt høy sysselsetting. Tallmessig er den viktigste årsaken at vi har oppnådd 2 prosent høyere faktureringsgrad pr. medarbeider, nevner Mork.

 De melder også at planavdeling har hatt et godt år, og styrket sin posisjon i dette markedet.

Asplan Viak melder også om god utvikling innen både samferdsel, vann og miljø og arkitektur.

Bransje og marked i stor endring
Asplan Viak økte også omsetningen med cirka 10 prosent fra året før samtidig med forbedringen av resultatmarginen.

- Rådgiverbransjen er i rivende utvikling. Globalisering, digitalisering og endrede konkurransebetingelser vil påvirke oss i de kommende årene. Med disse resultatene føler vi oss godt rustet til å håndtere disse utfordringene og ser lyst på fremtiden, sier Mork