Gode YIT-tall

YIT kan vise til sterk vekst i første halvår. I forhold til første halvår 2006 økte omsetningen i Norge med over 30 prosent til 1,7 milliarder kroner, mens driftsresultatet gikk opp med 59 prosent.

- Veksten har skjedd ut fra allerede solide nivåer, slik at vi er svært godt fornøyd med disse resultatene, fastslår adm. direktør Arne Malonæs i YIT Building Systems AS.

Økt ordreinngang
Han er også godt fornøyd med de videre vekstutsiktene. Selskapet hadde ved utgangen av juni en ordreinngang på mer enn to milliarder kroner, 32 prosent mer enn på tilsvarende tidspunkt året før.

Flere totalentrepriser
Malonæs peker blant annet på at YIT nå har enda flere tekniske totalentrepriser i ordreporteføljen enn før.

- Stadig flere byggherrer ser seg tjent med å samle alle tekniske arbeider, som elektro, ventilasjon, rørleggertjenester og AV- og sikkerhetsinstallasjoner i en kontrakt. Ikke minst er det gledelig at det offentlige nå også begynner å gjøre bruk av tekniske totalentrepriser. Et eksempel på dette er vår kontrakt på levering av de samlede tekniske installasjonene til det nye Forskningsbygget til Rikshospitalet-Radiumhospitalet i Oslo, en kontrakt til en verdi av over 200 millioner kroner, Malonæs.

Eksempler på andre store totalentrepriser i YITs ordreportefølje er installasjonene til det nye Statoilbygget i Stavanger og Stavanger Aftenblads nye hovedkontor.

Bygger ut rørleggervirksomheten
For å bli en enda mer komplett totalleverandør legger YIT nå vekt på å utvide selskapets rørleggervirksomhet. Som et ledd i dette kjøpte YIT i første halvår Comfort Nord og et par mindre rørleggervirksomheter. I tillegg er det foretatt flere ansettelser av rørleggere, slik at YIT nå er i ferd med å bli en av de tre største aktørene på markedet for rørleggertjenester i Norge.

Bortsett fra disse mindre oppkjøpene, stammer hele veksten i første halvår fra YITs regulære virksomhet.

Malonæs peker derfor på at det er en samlet effekt av svært god etterspørsel i markedet, markedsinnsats og stadige interne forbedringstiltak som bidrar til de gode tallene i første halvår. Antall årsverk økte med ti prosent til 2750 pr 30. juni.