Gode utsikter for boligmarkedet

Med fortsatt lave renter, stabil lav arbeidsledighet og forventinger om et fortsatt god kjøpekraft ligger det an til gode tider for boligmarkedet fremover. Dette vil selvsagt gi utslag på boligprisene men vil også øke etterspørselen etter nye boliger.

I Norge har vi ikke bygget nok nye boliger for å holde tritt med boligbehovet de siste par årene. Dette gjelder spesielt i og rundt de større byene. I flere av byene er tilflyttingen og boligbehovet langt høyere enn boligrealiseringen.

Som forventet ble det ingen renteendring på torsdagens rentemøte i Norges bank. Den siste tiden er det er kommet signaler om at den lave renten vil kunne kan vare i hele ti år til. Det er heller ingen veldig mørke skyer på horisonten, selv om enkelte er bekymret for en kraftig nedgang i offshorevirksomheten. Vi ser nå en lavere aktivitet innen olje og gass, men dette kan være helt naturlige svingninger, og ikke noe som burde gjøre de store utslagene på arbeidsledigheten på noe lengre sikt.

Vi har allerede sett en gryende boligoptimisme og en begynnende prisstigning. Et fortsatt lavt rentenivå vil etter all sannsynlighet trigge boligkjøperne til å by stadig mer på boligene de ønsker. Vi må passe på at ikke veksten blir for kraftig - det kan gi flere uheldige virkninger. Med en jevn og kontrollert vekst vil det sunne boligmarkedet vi opplever i dag vedvare. DN skriver torsdag om sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse sine prognoser. Han mener at det vil bli en årlig boligprisvekst på landsbasis på rundt to prosent de neste par årene, før de øker ytterliggere. Frem til 2017 forventer han en samlet prisøkning på rundt ti prosent. Dette er en oppjustering fra tidligere prognoser.

Dette vil kunne gi en stabilt god etterspørsel etter nye boliger. Boligbyggerne har allerede merket en økende interesse, noe de etter all sannsynlighet vil oppleve i økende grad fremover.