Gode Telenor-tall i fjerde kvartal

Telenor hadde et resultat før skatt på 3.442 millioner kroner for fjerde kvartal i fjor. For fjerde kvartal i 2009 hadde konsernet et resultat på 2.856 millioner kroner.

Driftsresultatet var på 2.803 millioner kroner mot 2.816 millioner kroner for fjerde kvartal året før.

I fjerde kvartal 2010 var Telenors driftsinntekter 24.858 millioner kroner. Det tilsvarer en inntektsvekst på 8 prosent. Samme kvartal året før var driftsinntektene på 22.418 millioner kroner.

For 2010 foreslår Telenors styre et utbytte per aksje på 3,80 kroner.