Gode prosjekterfaringer i nord

På E6 gjennom Helgeland er man nå i full gang med en svær utbygging. I dette prosjektet har man testet ut konseptet veiutviklingskontrakt - og erfaringene så langt synes å være meget gode.

Fasiten er at entreprenørene Skanska og Hæhre Entreprenør ligger langt foran skjema - og byggherre Statens vegvesen kan fornøyd konstatere at flere mil av veistrekningen på de to prosjektene allerede er åpnet lenge før tiden - og man ligger også langt foran på de resterende parsellene.

En tilfreds Bård Nyland, prosjektleder i Statens vegvesen, sier til Byggeindustrien at noe over tre år etter at Hæhre Entreprenør startet sine arbeider ved Helgeland nord og cirka 1,5 år etter at Skanska hadde oppstart ved Helgeland sør, har man i nord satt trafikk på 42 av i alt 62 kilometer ny E6 og i sør har man ferdigstilt 60-70 prosent av sine 58 kilometer. Begge entreprenører bekrefter at prosjektet vil kunne åpnes lenge før de opprinnelige planene. Hele strekningen er totalt på 13 mil.

Denne utbyggingen representerer de to første prosjektene hvor Statens vegvesen prøver ut veiutviklingskontrakter. Dette innebærer at entreprenøren har ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift i hele kontraktsperioden, som har en varighet på 15 år inklusive byggeperioden. På mange måter blir dette er variant av OPS - der man tar bort finansieringsbiten. Det ble fra Statens vegvesens side jobbet mye med dette konseptet i forkant av utlysningen – og dette ble gjort i tett samarbeid med entreprenørbransjen. Etter noen tilpasninger fant man frem til en farbar vei – og med resultatene vi nå ser – må man kunne si at dette ser ut til å ha vært et meget vellykket grep.

Ved å innlemme entreprenørene som skal stå for selve utbyggingen tidligere i prosessen, vil de i langt større grad kunne være med å tilpasse hvordan jobben skal utføres – og hvilke prioriteringer man ønsker å trekke frem og når. Ved det tette samarbeidet mellom både byggherre, entreprenør, rådgivere og berørte lokale myndigheter, ser man ut til å ha funnet en nøkkel som fungerer. Det at man får bygge store strekninger i jomfruelig mark - og hvor entreprenørene i tillegg kan styre ressursene i større grad enn ved en tradisjonell gjennomføringsmodell – vil man kunne høste flere fordeler som gir god fremdrift.

Senere har vi sett flere andre utbygginger innen veisektoren hvor entreprenørene og rådgiverne tas tidligere med – og dette viser allerede gode resultater. Derfor en denne typen gjennomføringsmodeller noe vi håper også vi vil se flere eksempler av i tiden fremover.