– Jeg er glad for at regjeringen er villig til å se på hvordan reglene slår ut og har store forhåpninger til revidert nasjonalbudsjett, sier Svein Oppegaard.

- Gode nyheter om permitteringsreglene

- Det er gode nyheter at Robert Eriksson nå vil lytte til partene i arbeidslivet for å få et bedre permitteringsregelverk, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

Fredag varslet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson at han vil invitere partene i arbeidslivet for å diskutere hvordan dagens permitteringsregler fungerer. På NRKs Nyhetsmorgen sa statsråden at han ønsker god dokumentasjon og at partene har en felles situasjonsbeskrivelse.

– Jeg er glad for at regjeringen er villig til å se på hvordan reglene slår ut og har store forhåpninger til revidert nasjonalbudsjett, sier Oppegaard.

NHO ønsker en reversering av de endringene som ble innført i 2013. Tidligere måtte bedriftene betale lønn til de permitterte de ti første dagene, men dette ble endret til 20 dager og permitteringslengden ble redusert til 26 uker.