Gode energi-resultater innen bygg, bolig og anlegg

Etter 10 måneder innen området for bygg, bolig og anlegg (BBA-området) kan man vise til en betydelig vekst. Dette gjelder både innenfor markedssegmentene nybygging, eksisterende bygninger, jernbanedrift og veglys.

En kraftig vekst i samlet prosjektvolum, og summen av alle nye prosjekter hittil i år representerer spart energi som i volum tilsvarer tett opp under ett Alta-kraftverk, dvs 525 GWh. Total bevilget støtte utgjør i alt 104 millioner kroner, så området gir et meget godt energiutbytte målt pr støttekrone. Enovas resultat innenfor transportnæringen utgjør 109 GWh og dette omfatter effektivisering innenfor NSB, Oslo Sporveier og Jernbaneverket. Effektivisering av veglys utgjør 12 GWh og fordelingen mellom nye og eksisterende bygg er hhv 135 og 265 GWh. Kontrakten med Boligprodusentene utgjør hele 90 GWh og betyr mye for byggingen av bedre boliger i framtida. Prosjektoversikt Enova har en egen gruppe som har ansvaret for markedsområdet bolig, bygg og anlegg og gruppen behandler ca halvparten av alle søknadene som tilfaller Enova årlig. En oversikt over prosjekter som har mottatt støtte i 2004 og 2005 finner du i linken under: Prosjekttittel, tilskuddsmottaker og støttebeløp Bygningsnettverket Energiledelse Større Byggeiere Søknad om finansiering av energinettverk i Choice Hotels Choice Hotels Scandinavia ASA 1 533 000 Enøk-nettverk Aker Verdal Indurstripark, Aker Verdal AS 200 000 Nettverk for næringsbygg under 20.000 M2, Spector AS 385 000 Skoleutbyggingsprosjektet (SKUP) i Vestfold, Vestfold fylkeskommune SKUP 850 000 Nybygg Levanger Videregående Skole, Nord-Trøndelag fylkeskommune 140 000 Energiledelse i en flerkulturell bedrift, Hero Mottak og Kompetanse AS 300 000 Energiledelse mindre byggeiere - Portefølje 1 2004, Møre og Romsdal Enøksenteret Møre og Romsdal AS 84 500 Energinettverk i Rogaland Fylkeskommune Rogaland fylkeskommune 800 000 FG Eiendom nettverk med brukerfokus Lønnheim AS 390 000 Energiledelse - Oppfølging - energiomlegging - Sjøvannsbasert varmepumpe Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus 150 000 Biobrensel og varmeanlegg Arne Grytbak 130 000 Energiledelse ved IFE, NILU og FFI Institutt for energiteknikk 700 000 Energifokus Norlandia Norlandia Management AS 400 000 Terrassehusene Stjørdal, rehabilitering Huseby Borettslag 650 000 Prosjektrapportering for energieffektive løsninger Boligprodusentenes forening 85 000 Bransjeanalyse innen energi og oppvarming basert på forbruksundersøkelse Boligprodusentenes forening 200 000 Veileder vannbåren varme for boligprodusenter Boligprodusentenes forening 400 000 Energifokus Lambertseter senter OBOS Forretningsbygg 402 000 Harald Hårfagresgate 12 Bredesen Consult AS 125 000 Ål helse- og sosialsenter (påbygg og restaurering) Ål kommune 185 000 Energivurderinger Bjørnsonskvartalet AS i Moss Bjørnsonskvartalet AS 120 000 Fase 2, St. Olav Hospital, energieffektivt sykehus. Helsebygg Midt-Norge 200 000 Fase 2, St. Olav Hospital, energieffektivt sykehus. Helsebygg Midt-Norge 250 000 Energiledelse - mindre byggeiere, Sortland, Øksnes, Vågan, Vestvågøy og Hadsel Kommune Norsec 905 000 Trivselshagen Sandane Trivselhagen AS 240 000 Energiprogram og Energiledelse Mantena AS Mantena AS 1 760 000 Energiprogram i dagligvarebransjen I K Lykke Drift AS I K Lykke Drift AS 1 300 000 Energifokus og Energiledelse Aspelin-Ramm Eiendom AS Aspelin Ramm Eiendom 760 000 Omsorgssenter med biobrenselanlegg Nore og Uvdal kommuner 316 000 Bygningsnettverk og Energiledelse i Kriminalomsorgen Region Nord (KRN) Kriminalomsorgen Region Nord 400 000 Energi og miljøfokus for nybygg Det norske Radiumhospital HF 330 000 Energifokus i Trondheim Havn Trondheim Havn 624 000 Energifokus i Forsvarsbygg MO i Bergen Forsvasbygg MO Bergen 1 500 000 Energifokus i Tine Vest Tine Vest 925 000 Energifokus i LHL Landsforeningen for hjerte og lungesyke 300 000 Nettverksprogram mellom mindre byggeiere på Frei og i Kristiansund Vigor Meyer AS 250 000 Nettverksprogram i Smøla Kommune Smøla kommune 134 000 Nedre Hjellegt. 24 - 27 Sørensen AS 80 000 Energiprogram NRK Marienlyst 2004-2007 Norsk Rikskringkastning 1 440 000 Utvikling og oppføringer av boliger med redusert energibehov Boligpartner AS 500 000 Nettverksprosjekt i Choice 2, utvidelse Choice Hotels Scandinavia ASA 1 550 000 Terrengintegrerte nullenergiboliger på Grefsen Arkitekt Steinar Moe AS 50 000 Utvidelser Kommuner Follo Demp AS 50 000 SOLLIA BORETTSLAG Sollia Borettslag 200 000 Hasle Torg AS (Grenseveien 50), næring Hasle Torg AS 750 000 Hasle Torg AS (Grenseveien 50), boliger Hasle Torg AS 440 000 Sinsen Torg AS, Kontor Sinsen Torg AS 375 000 Sinsen Torg AS, Boliger Sinsen Torg AS 550 000 Sinsen Torg AS, Næring Sinsen Torg AS 300 000 Energiledelse og og energioppfølging i Haldenskolene Halden kommune 245 000 Energieffektive hoteller i Mitt Hotel Scandinavia Mitt hotell Scandinavia BA 1 000 000 Energieffektivt sykehjem Trondheim hospital 130 000 Energiledelse mindre næringsbygg i Rauma og Nesset Kommune Enøk-senteret AS 220 000 Energiledelse ABB Offshore Systems, Haugesund Vetco Aibel AS 1 000 000 Energiledelse i Lier Kommune Emendo Energi og Miljø 600 000 Energiprogram Ullevål Universitetssykehus 2004 - 2007 Ullevål Universitetssykehus HF 2 820 000 Elvehavn Brygge - Energiriktige Boliger Skanska Bolig AS 450 000 Energiregnskap - implementering som alminnelig tjeneste OBOS Forretningsbygg 600 000 Rena Leir Forsvarsbygg 1 400 000 Kommuner Indre Østfold Demp AS 210 000 Møre og Romsdal Fylke - videreføring energiledelse Møre og Romsdal fylkeskommune 760 000 Grønn drift for Ica Norge AS ICA Norge AS 2 900 000 Fagerheim Allé 35 TOBB 60 000 Energifokus 1 - Forsvarsbygg Mo Finnmark Forsvarsbygg MO Finnmark 583 000 Energifokus i Tine Meieriet Sør Tine Meieriet Sør 2 525 000 Strømstyring via internett Plasus Technologies AS 800 000 Kystnett Sunnfjord Vestnorsk Enøk AS 150 000 Kystnett Nordfjord Vestnorsk Enøk AS 230 000 Kystnett Sogn Vestnorsk Enøk AS 300 000 Nettverk blant 5 store alpinanlegg Kjell Gurigard 575 000 Hurum Videregående Skole Emendo Energi og Miljø 300 000 Enøkarbeid i Nedre og Øvre Eiker Kommune Øvre og Nedre Eiker kommuner 2 000 000 Energifokus - nytt vitenskapsbygg i Kautokeino/Statsbygg Statsbygg 400 000 Kartlegging av potensial for energireduksjoner i norske veksthus Norconsult AS 94 000 Søknad om støtte til energibesparende løsninger ved rehabilitering Tou Scene AS 190 000 Veileder - Glass i fasader Erichsen & Horgen AS 60 000 Varmepumpe for basseng Nutec Treningssenter Nutec AS 90 000 Datainnsamling fra borettslag, NBBL Norske Boligbyggelags Landsforbund 62 000 Energiprogram Bærum kommune 2005 - 2008 Bærum kommune 1 900 000 Stakkevollan Svømmehall, varmepumpeanlegg OPAK Bergen 92 000 SATS Norge - energireduserende tiltak SATS Norge AS 670 000 Energiledelse i Grue Kommune Grue kommune 200 000 BOB, Holbergsalmenningen Borettslag - lavenergiboliger Bergen og omegn boligbyggelag 67 200 Boligprodusenter i nettverk for økt energistandard i boliger Boligprodusentenes forening 10 000 000 Energisystem kontorsenter FRAMO Engineering, Sandsli Bergen Vest Consult AS 408 000 Energiledelse mindre næringsbygg - kirker og kommunale bygg på Nordmøre (P8) Enøk-senteret AS 341 485 Rogaland Fylkeskommune - Varmepumper Salhusvegen VGS Rogaland fylkeskommune 170 000 Optimal kombinasjon av kulde- og varmeanlegg i forbindelse med bygging av ny næringsmiddelfabrikk Smedstuen Eiendom AS 150 000 3 bygg Oslo - Akershus Akershus Enøk og Inneklima AS 105 000 Energivurderinger Kirkeparken VGS Østfold fylkeskommune 210 000 Levanger VGS og Steinkjer VGS Nord-Trøndelag fylkeskommune 50 000 Enøknettverk Vest Telemark Perpetum AS 800 000 Kirkenettverk i Trondheimsregionen for energieffektiv, miljøriktig og sikker drift Kirkens Arbeidsgiverforening 285 000 Energifokus 78°N - Longyearbyen Svalbard Samfunnsdrift 2 320 000 SPAMAT Sundøya Fjordhotell Eiendom AS 440 000 Energiprogram Nordlandssykehuset Nordlandssykehuset HF 1 160 000 Energiledelse i Nord Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune 900 000 Energifokus i Forsvarsbygg - markedsområde Stavanger Forsvarsbygg MO Stavanger 1 200 000 Energisk ledelse Helseregion Midt-Norge Helsebygg Midt-Norge 1 000 000 Energisparing i REMA 1000 Rema 1000 2 500 000 Energiprogram, IBM Norge IBM AS 680 000 Energiprogram Oslo Havn KF Oslo Havn KF 430 000 Cool Energy! AS Planstyring 800 000 Energiøkonomisering av kontor og godshus Linjegods AS 380 000 NSB eiendom AS - videreføring av energiprogram NSB Eiendom AS 2 000 000 Bergen og Omegn Boligbyggerlag (BOB) Damsgårdstunet Bergen og omegn boligbyggelag 100 000 Multiconsult energiledelse mindre byggeiere, portefølje 1 Multiconsult 995 000 Energieffektiv energibruk Statnett SF Statnett SF 200 000 Borettslag i Bergen Vestnorsk Enøk AS 700 000 Iladalen barnehage VVS Norplan AS 20 000 Stabburet barnehage VVS Norplan AS 20 000 Nytt politibygg i Asker og Bærum Politidistrikt Asker og Bærum Politidistrikt 610 000 Mæla Ungdomsskole i Skien - norges første smartbygg med passivhusstandard og bygningsintegrert energisystem Skien kommune 210 000 STAR BIL Sørensen AS 50 000 Kommunale yrkesbygg i Ryfylke PDS Klimakonsult AS 375 000 Energieffektiv, miljøriktig og sikker drift kirkebygg i Nord-Østerdal Kirkens Arbeidsgiverforening 102 000 INTELLIGENT VEIBELYSNING Hafslund Nett AS 1 720 000 Møter med arkitekter Varmeinfo 189 844 Utskifting av lysarmatur med kvikksølvdamplamper i Oslo 1. runde 2004 Hafslund Nett AS 2 000 000 Veileder: Energieffektiv utendørs belysning Hafslund Nett AS 235 600 Utskifting av lysamaturer med kvikksølvdamplamper i Bærum Hafslund Nett AS 600 000 Utskifting av lysarmaturer med kvikksølvdamplamper i Asker Hafslund Nett AS 360 000 Styring, overvåking og registrering av energibruken i gatelys hos kommunene Skedsmo, Vestby, Fet og Nannestad Skedsmo kommune 560 000 Styring, overvåking og registrering av energibruk hos kommunene Aurskog,-Høland, Frogn og Nittedal Aurskog Høland kommune 350 000 Energieffektiv, miljøriktig og sikker drift kirkebygg i Nord-Østerdal Kirkens Arbeidsgiverforening 102 000