God utvikling for industriens ordrereserver

Industriens samla ordrereserver økte noe fra 2. kvartal i år, og er inne i en klar positiv trend. Det var eksportmarkedet som trakk opp, melder SSB.

På tross av redusert ordretilgang i årets tredje kvartal, var industriens samlede ordretilgang fortsatt på et relativt høyt nivå. I transportmiddelindustrien var ordrereservene 56,3 prosent høyere i 3. kvartal 2005 enn i 3. kvartal 2004. Tilsvarende sammenligning for ordretilgangen ga en økning på 27 prosent. Dette var hovedsakelig anført av noen store innenlandske kontrakter. I maskinindustrien var ordrereservene 30,7 prosent høyere enn 3. kvartal 2004 og er på et rekordhøyt nivå. Det ble notert en beskjeden nedgang i ordretilgangen fra 2. til 3. kvartal 2005, men ordretilgangen lå stadig på et høyt nivå. Næringens ordretilgang lå 32,5 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2004. Metallindustriens ordrereserver er inne i en positiv trend og er tilnærmet på samme nivå som for ett år siden. Næringen rapporterte om noe redusert ordretilgang i årets 3. kvartal. Redusert ordretilgang i flere næringer Produsenter av oljeplattformer og moduler rapporterte om redusert ordretilgang fra 2. til 3. kvartal 2005. Denne nedgangen må ses i sammenheng med at det ble inngått mange kontrakter i forrige kvartal. Samla ordrereserver var om lag uendret fra 2. kvartal og 34,3 prosent høyere enn hva som ble notert 3. kvartal i fjor. Ordrereservene var stadig på et høyt nivå. Næringen for kjemikaler og kjemiske produkter rapporterte om redusert ordretilgang i årets 3. kvartal og var 18,4 prosent under hva som ble registrert 3. kvartal i fjor. En nedgang ble også rapportert for ordrereservene hvor nedgangen i den samme perioden var på 8 prosent. Etter forrige kvartals rekordhøye tilgangstall, ble det i 3. kvartal 2005 rapportert en markant nedgang innenfor metallvareindustri. Ordretilgangen var likevel 12,5 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Tilsvarende sammenligning for ordrereservene viste en nedgang på 9,4 prosent.