God start i 2011 for Byggeindustrien

Mediehuset Byggeindustrien har hatt en meget fin start på året. I forhold til samme tidspunkt i fjor ligger vi særdeles bra an – ikke minst når det gjelder innsalg av annonser til blad og nett. Trafikken på nettet øker hele tiden – og vi setter nesten daglig nye rekorder. I januar i år havnet vi på 1 520 000 sidevisninger mot 805 000 i januar i 2010, en økning på rett under 90%. Dette er offisielle tall.

I unike brukere hadde vi i januar i fjor ca. 65 000. Nå er vi i nærheten av 100 000 i samme måned, en økning på ca 54%!

Det er også hyggelig å registrere at innsalget er meget godt. Annonsesalget i 2011 ligger vesentlig over det vi registrerte på denne tiden i fjor. Det er fortsatt tøff vinter mange steder (som det også var i fjor), men vi merker nå en helt ny optimisme i byggenæringen.

I og med den økte annonseinngangen blir det også mer fyldige utgaver. Vi har aldri hatt en større utgave i begynnelsen av et år enn i Byggeindustrien nr. 1 i år. Byggeindustrien nr. 2 blir også fyldig med mye godt stoff. Noen fagpresseblader synes å klare å opprettholde gode trykte fagblader samtidig som man har oppdaterte gode nettsider. På dette området sliter avisene, og spesielt løssalgsavisene langt mer.

For å klare den økte veksten har Mediehuset Byggeindustrien ansatt flere medarbeidere.