<p>F.v. regiondirektør Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet, seniorinspektør Pål Martin Søraas, Arbeidstilsynet og SHA-rådgiver Knut Farholm, Statsbygg.</p>Bilde hentet fra et foredrag som Hanne Linge hos Reinertsen viste. Slik bør det ikke se ut på byggeplass... (Foto: Reinertsen)...men slik. (Foto: Reinertsen)

- God planlegging gir færre skader

Det har vært tretten dødsfall på norske byggeplasser både i fjor og i 2013. Siden 2007 da det var fem personer som mistet livet på norske byggeplasser, har dødstallene økt sakte, men sikkert.

Dette ønsker Arbeidstilsynet og byggenæringens representanter å gjøre noe med. I fjor og i år arrangeres derfor en rekke såkalte workshops, med den hensikt å få gjort noe med skadetall og dødsfall.

På seminaret i Trondheim tirsdag var det en gjennomgående konklusjon i de fleste som hadde innlegg at god planlegging helt fra prosjekteringsfasen er særs viktig for å sikre tryggest mulig byggeplasser. Her er ikke minst logistikken viktig.

– Og logistikken er ikke bare viktig på byggeplassen. Den

Hanne Linge

er minst like viktig før byggematerialer og utstyr kommer til byggeplassen, fastslo HMS-ansvarlig Hanne Linge entreprenørfirmaet Reinertsen i Trondheim.

Regiondirektør Stig Magnar Løvaas i Arbeidstilsynet sa da han åpnet seminaret at ett av målene med konferansene er å øke kompetansen hos aktørene.
Seniorinspektør Pål Martin Søraas, også han fra Arbeidstilsynet, hadde mange skrekkens eksempler å vise til fra sine inspeksjoner, hovedsakelig fra byggeplasser i Trøndelag. Gjenganger i feil som begås var mangel på sikring ved arbeid på skråtak. Stillaser var ikke alltid satt opp eller brukt forskriftsmessig. Bruk av personlig sikringsutstyr i utsatte jobber ble det slurvet med til tross for at utstyret fantes på plass. Andre ting han ofte satte fingeren på, var for dårlig sikring i trappeløp, og mangel på eller ufullstendige rekkverk på mange arbeidsplasser.

Det var ikke bare fysiske mangler på mange byggeplasser, etter hans mening. Han kommer av og til over at det er mangel på en forhåndsmelding av bygget. Oversikt over alle aktører på byggeplassen er ofte ufullstendig, og det er ikke utarbeidet en såkalt SHA-plan (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) for byggeprosessen.
- Entreprenøren har selvsagt ansvar for at ting er på plass, men hovedansvaret ligger hos byggherren, påpekte seniorinspektøren.

Både fra Arbeidstilsynets folk og fra Knut Farholm, SHA-rådgiver i Statsbygg, ble det understreket at god planlegging for hele byggeprosessen er svaret på mange av de utfordringer man har for å unngå skader og dødsulykker. Farholm opplyste at over halvparten av alle ulykkene på byggeplassene hadde mangler og feil med planarbeidet i forkant av selve byggeprosessen.

Farholm understreket at det kan ikke gjentas for ofte hvor viktig planarbeidet er, og der det tas hensyn til alle utfordringer og oppgaver som følger med på en byggeplass. God planlegging og ryddige byggeplasser, gir også en økonomisk gevinst.

Krav om kompetanse var også en gjenganger på konferansen. Knut Farholm i Statsbygg sa at minst halvparten av alle håndverkere de skal ha i arbeid på sine byggeplasser, må ha fagbrev og må kunne dokumentere gjennomført fagopplæring. I dagens byggmarked med et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft, krever Statsbygg at minst én person i et arbeidslag kan snakke norsk. De krever også at alle som skal jobbe med deres bygg, må ha ID-kort, og alle firma være medlem av Startbank.