God mottagelse for IBI

Etter i overkant av to år på det norske markedet kan IBI-konsernet med tilfredshet konstatere, at eksporten av virksomhetens danske byggekonsept har fått en flott mottagelse.

Fire byggeprosjekter av eksterne handelssentre er gjennomført eller i gang, og ytterligere tre utviklingsprosjekter er underveis. - IBI-konsernets byggekonsept er blitt særdeles godt mottatt i Norge, og vi er meget tilfreds med utviklingen, sier IBI-konsernets adm. direktør, Finn Birkjær. Det 31 år gamle IBI-konsernet utvikler og oppfører byggeprosjekter og totalentrepriser for detaljhandelen i hele Norden, først og fremst eksterne handelssentre. Blant konsernets kunder er en rekke store kjedebutikker, som har fokus på det nordiske markedet. Flere av disse kundene hadde ønsker om ekspansjon i Norge, og dette var en av årsakene til at IBI valgte å etablere seg i Oslo. - Vårt konsept er basert på en langvarig og direkte dialog med både sluttbrukeren av en bygning og investor, forklarer Finn Birkjær. - Det gjør det mulig for oss å forstå våre kunders behov og tilby dem de best mulige løsninger innenfor de gitte rammer. Det betyr også at vi har fingeren på pulsen gjennom både prosjekterings- og byggefasen, og er i stand til hurtig å justere eller endre kurs underveis. Vi har så gode erfaringer med dette konseptet at vi konsekvent sier nei takk til anbud og andre prosjekter, hvor det er en rådgiver eller annen mellommann som er vår oppdragsgiver. Våre kunder skal selvfølgelig ha de rådgivere de har bruk for, men i utviklingsfasen er den direkte dialog meget vesentlig for at vi fullt ut skal kunne forstå kundens ønsker og prioriteringer. Etter en oppstart med en mann på kontoret i Oslo, samt support fra moderselskapet i Danmark, er det nå fra august 2004 fire ansatte. Utover dette er to-tre personer engasjert i hvert avde pågående prosjekter. Siden etableringen i Norge har datterselskapet IBI Norge AS gjort ferdig et prosjekt i Ålesund. Det er pågående prosjekter i Drammen og Stavanger, og et prosjekt i Bergen er under prosjektering. IBI Norge AS har dessuten prosjekter under utvikling i Fredrikstad, Kristiansand og Leira.