God fart i boligbyggingen

2015 seiler opp til å bli et sterkt år for boligbyggingen i Norge. Tallene skal nærme seg 30.000 solgte og igangsatte boliger - og det er flere år siden vi har sett såpass sterke tall.

At det er et stort behov for flere boliger i visse deler av landet er ikke noe nytt – men det er likevel lenge siden vi har nærmet oss 30.000 igangsatte enheter i løpet av et år. Tallene fra Boligprodusentenes Forening, som er utarbeidet av Prognosesenteret, viser at oppgangen fra august i 2014 til samme måned i 2015 er på 31 prosent når det gjelder igangsettinger og 24 prosent når det gjelder salg.

Dette er selvsagt gode nyheter. Det er helt nødvendig at det bygges nok boliger for å ta unna det største presset i de mest populære områdene. Spesielt er presset stort i de store byene, og tallene fra Boligprodusentene viser også at det er i Oslo man har hatt den sterkeste veksten – og at det naturlig nok er leilighetene som dominerer i vekstbildet. Leilighetene står for rundt 50 prosent av nye solgte boliger i år. Etter årets første åtte måneder er det en økning i igangsettingen på 34 prosent målt mot samme periode i fjor, mens salget av nye boliger kan vise til en fremgang på 24 prosent for samme periode.

Det er sagt at det hvert år bør bygges rundt 38.000 boliger om man skal holde unna for behovet som følge av flytting og befolkningsøkning. Tallene må derfor økes ytterligere om vi skal holde tritt med det økende behovet.

Tirsdag la også Veidekke frem sine prognoser for totalmarkedet innen byggenæringen i Skandinavia. De kan her vise til en fortsatt sterk periode for bygg og anlegg, med en samlet vekst på rundt fire prosent. Ikke overrakende er det i Sverige man forventer den sterkeste veksten. Nabolandet i øst er inne i en meget sterk periode og mange forventer en ytterligere økning i aktivitetsnivået. De norske virksomhetene som er inne i det svenske markedet forteller også om gode forhåpninger for tiden som kommer – så også for Veidekke som har en stor svensk omsetning.

For totalmarkedet i Norge forventer Veidekkes prognosemakere en vekst på rundt to prosent. – og at økningen er størst innen anleggssektoren. Det rimer bra med de fleste andre analyser vi har sett og hvordan vi opplever markedet. Det ligger an til en jevn høy aktivitet innen bygg og at anleggsmarkedet vil øke ytterligere fra et allerede rekordhøyt nivå.