Globaliseringen kommer til NTNU

Satsingsområdet Globalisering arrangerer en stor tverrfaglig konferanse på Dragvoll i august. Den internasjonale konferansen har fått navnet Navigation Globaliszation: Stability, Fluidity and Friction, og den arrangeres 4. - 6. august, melder Universitetsavisa.

Konferansen favner bredt; tematisk finner vi emner fra humaniora og samfunnsvitenskap til teknologi og arkitektur. Påmeldingsfristen er 5. juli. - Vi ønsker å satse bredt, åpent og tverrfaglig. Konferansen skal være nettverksbyggende, og da er det en fordel å favne flere fagretninger, sier Nina Sindre, som er koordinator for satsingsområdet Globalisering. GLOBALISERINGSEKSPERT: Professor i litteratur, Gayatri Spivak, er kjent for å stille spørsmålstegn ved akademiske regler og for sin kulturkritikk. 4. august kommer hun til NTNU, hvor hun er en av hovedforedragsholderne på globaliseringskonferansen. Nettverksbygging er en viktig del av oppbygningsfasen satsingsområdet er inne i, og konferansen er en del av dette arbeidet. Målgruppen er internasjonale forskere fra alle fagmiljøer, og arrangørene håper at mange forskere fra NTNU ønsker å være med. Fra industri til kunst Det faglige programmet består av 14 sesjoner med forskjellige temaer. Forskerne vil blant annet diskutere det sosiale ansvaret til globaliserte produksjonssystemer, global industri, etiske aspekter ved globalisering, globalisering og verdensøkonomi, religion, musikk og mobilitet. Navigation Globaliszation: Stability, Fluidity and Friction arrangeres samtidig med at Olavsfestdagene preger Trondheim, og for å bidra i det kulturelle bybildet, blir det en egen kunstutstilling i Galleri KIT med tema hentet fra konferansen. Mange kjente skikkelser Konferansen kan skilte med mange internasjonale størrelser innenfor flere av fagområdene. Hovedinnledere er Amit Bhaduri, som er en kjent kritiker av globalisering, og Victoria de Grazia, en historiker som nettopp har kommet med en mye omtalt bok om globalisering. På listen finner vi også redaktør av det tverrfaglige tidsskriftet Globalizations, Barry Gills, og Roland Robertson, som blir omtalt som globaliseringens far i Europa. I tillegg kommer Gayatri Spivak, verdenskjent professor i litteratur, og vår egen Thomas Hylland Eriksen. Blant de 14 sesjonsinnlederne finner vi Terry Eagleton (litteratur) fra University of Manchester, William I. Robinson (kulturstudier) fra University of California og Robert Walser (musikk) fra University of California.