Halvor Berg (t.h.), konseptutvikler for lyd og akustikk, og André Bråthen, markedssjef for himlinger i Glava, ser behov for økt kompetanse i bransjen om lyd og akustikk.

Glava styrker satsingen på lyd og akustikk

Glava øker avdelingen for himlinger fra 7 til 10 medarbeidere og blir et sterkere lag med rådgivere innen lyd og akustikk.

– Tidlig rådgivning i byggeprosjekter vil sikre at gode lydmiljøer blir prioritert. Bedre kompetanse om akustiske løsninger er helt nødvendig for å øke forståelsen. Vi ser at lyddemping ofte taper i kompromiss om pris, og fører til kostbart etterarbeid for å oppnå tilfredsstillende akustikk, sier André Bråthen, markedssjef for himlinger i Glava, i en pressemelding.

Han peker på at én av fem europeere er plaget av forstyrrende støynivå på arbeidsplassen.

– Det er dokumentert at støy øker stressnivået i kroppen, noe som igjen kan forårsake hjertesykdommer, sier han.

– Veldig mange trenger å redusere støynivået arbeidshverdagen. Det handler om å skape miljøer som kroppen egentlig er skapt for. Lyden ute i skogen er den vi trives best med, forklarer Halvor Berg, konseptutvikler for lyd og akustikk i Glava. Reflekterende lyder i rommet er forstyrrende og gir dårlig akustikk. Det kan løses med lydabsorberende overflater og akustiske himlinger.

Det er bygningstekniske krav til lyddemping i alle typer bygg. Alle rom skal ha romgeometri og egenskaper for lydabsorpsjoner, som gir romakustikk med tilfredsstillende lydforhold.

– Men dette er ofte ikke nok. Det handler om å bygge rom som er godt tilpasset bruken, med innsikt om behovet for kommunikasjon og taleforståelse, og hensyn til maskiner og utstyr som skaper støy. Det krever spesiell kompetanse om institusjoner og helsebygg med krav til hygiene, forklarer Berg.

Glava styrker satsingen på himlinger i tett samarbeid med det svenske søsterselskapet Ecophon, som er del av Saint-Gobain.