Fagdirektør i Byggautomasjon GK Inneklima, Roar Johannesen (til venstre) og innkjøpssjef Kristian Halvorsen i Forsvarsbygg. Foto: GK

GK signerte rammeavtale med Forsvarsbygg

Forsvarsbygg og GK Byggautomasjon har signert en rammeavtale for bygningsautomatikk og sentral driftskontroll.

Avtalen gjelder hele landet, det vil si hele Forsvarsbyggs bygningsmasse i alle markedsområder. Rammeavtalens varighet er på fire år og gjelder fra 12. mai 2016 til 12. mai 2020.

- Avtalen er en milepæl i utviklingen av byggautomasjonsfaget i GK, sier fagdirektør byggautomasjon, Roar Johannesen.

Rammeavtalen gjelder tjenester innenfor kontroll, drift, vedlikehold, oppgradering og nyanskaffelser.

- Først og fremst gir avtalen gir oss en fantastisk mulighet til å utvikle GK Byggautomasjon i forretningsområdet «eksisterende bygg», sier Johannesen.

Forsvarsbygg understreker i en melding viktigheten av enhetlig håndtering av avtalen fra begge parter, slik at man kan høste standardiseringsgevinster i gjennomføringen.

GK benytter derfor sin organisasjonsmodell for storprosjektorganisering med en sentral prosjektsjef og med byggautomasjonsmiljøene ute i regioner som ansvarlig for produksjonen.

Totalt forvalter Forsvarsbygg nærmere 4,1 millioner kvadratmeter fordelt på 12.407 bygg og anlegg.