Gjøvik og Omegn Boligbyggelag søker Administrerende Direktør

Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB) er et andelslag med ca 7000 medlemmer. Hovedoppgaven er å bygge, forvalte og omsette boliger. GOBB har tre datterselskaper som driver virksomhet innen nybygging og eiendomsmegling (Garanti Eiendomsmegling Oppland AS). GOBB forvalter 4000 boliger og omsatte 170 boliger i 2010. Det er i dag 20 ansatte.

Firma 
Fylke
Søknadsfrist09.03.2011

 

 

Adm dir har det overordnede ansvaret for GOBB og datterselskapene, og særlig for:

 

• Strategisk planlegging og ledelse

• Utvikling og styring av byggeprosjekter

• Tomteutvikling

• Videreutvikling av forretningsområder og organisasjon

• Behandling av styresaker

 

Vi vil legge særlig vekt på:

 

• Evne til prosjektutvikling

• Evne til å kommunisere eksternt og internt

• Evne til å skape kontakter og nettverk

• Beslutningsevne

• Ledererfaring/evne

• Økonomi, salgs- og markedsforståelse

• Høyere utdanning eller relevant arbeidserfaring

 

Vi kan tilby:

 

• En spennenende og utfordrende jobb med en velfungerende organisasjon

• GOBB har solid økonomi, god posisjon i markedet, gode muligheter for nybygging og ekspansjon.

• Lønn iht avtale. Pensjons- og forsikringsordninger.

 

For ytterligere informasjon kontakt styreleder Lars Braastad på 61 14 01 90 eller styremedlem Arve Thune 90 98 26 18.

Søknad med CV sendes advokat Lars Braastad, Postboks 1191, 2806 Gjøvik, eller på e-post til lohneadv@c2i.net, innen 9. mars 2011.

Vis flere stillinger: