Gjør seg klar til Kunnskapssenteret

Veidekke setter nå opp en brakkerigg ved siden av Helsebyggbrakka. Nyriggen skal brukes av entreprenørene under arbeidet med Kunnskapssenteret ved St Olavs Hospital i Trondheim.

Dette er en såkalt lomperigg fra Moelven som består av 24 moduler i to etasjer. Den var tidligere Helsebyggs eiendom og sto plassert på jerbaneområdet Marienborg.

Nå er imidlertid riggen overtatt av Veidekke som oppfører den opp på byggeområdet, rett ved Helsebyggs lokaler i Raghilds gate/Prinsesse Kristinas gate. Fire spisebrakker blir montert i hver ende av entreprenørriggen.

Byggetart for Kunnskapssenteret er 1. mai.

Byggeslutt er satt til oktober 2013.