Ådne Homleid

Gjermundshaug kjøper hele Gjermundshaug

Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS, som har vært eid med 50 prosent hver av Ole og Jan Inge Gjermundshaug, eies nå 100 prosent av Ole Gjermundshaug.

Samtidig vil morselskapet endre navn til Gjermundshaug AS.

– Vi var to generasjoner på eiersida med litt ulik oppfatning om veien videre, forteller eier Ole Gjermundshaug, som nå er eneeier av konsernet, mens Jan Inge Gjermundshaug er helt ute.

Ole Gjermundshaug er også daglig leder i datterselskapet Gjermundshaug Anlegg AS, mens Tron Magne Gjelten fortsetter som daglig leder i morselskapet Gjermundshaug AS.

I forbindelse med endringene som er gjort har Jan Eiler Wessel kommet inn som styreleder i konsernet.

– Jeg har ønsket en ekstern styreleder. Derfor er jeg glad for at Jan Eiler Wessel har takket ja til oppgaven. Han tilfører oss kompetanse og verdifull støtte, sier Ole Gjermundshaug.

– Disse endringene på eiersida har ingen konsekvenser for anleggsvirksomheten i underselskapene. De drives videre som før, fortsetter Ole Gjermundshaug.

Det samme gjelder de andre datterselskapene i Gjermundshaug Gruppen.

Unntaket er Gjermundshaug Maskin AS, som vil bli avviklet som selskap innen to år.

– Gjermundshaug Maskin AS har hatt ansvaret for alt av maskiner og materiell i konsernet. Effekten av dette har ikke vært som ønsket, vi går derfor tilbake til den gamle organiseringen, hvor maskinene føres tilbake til driftsselskapene Gjermundshaug Anlegg AS, AnleggØst Entreprenør AS og Gjermundshaug Bane AS, forteller Ole Gjermundshaug.

– Tidene forandrer seg. Det gjelder å tilpasse seg dagens og morgendagens situasjon. Derfor er dette en fornuftig endring.

Driften av gruppens verksteder på Tynset og i Elverum vil fortsette, men totalt forsvinner tre, fire stillinger med nedleggelsen i Gjermundshaug Maskin AS.