Gjermundshaug Gruppen etablerer seg i nytt dalføre

Det er klart for en ny anleggsaktør i Lillehammer-området etter at Gjermundshaug Gruppen etablerer et nytt selskap i samarbeid med Trond Musdalslien. 

Det nye selskapet skal hete Anlegg Øst Entreprenør AS og har som mål å bli en betydelig aktør i regionen, meldes det i en pressemelding.

Brødr Gjermundshaug Anlegg AS eier 51 % og Trond Musdalslien skal være daglig leder og eier 49 % av aksjene.

Etableringen skal gi et utvidet geografisk satsningsområde. Selskapet skal utvikles gjennom en organisk og kontrollert vekst.

Gjermundshaug Maskin AS drifter i dag maskinparken både for Gjermundshaug Anlegg AS og Gjermundshaug Bane AS. De skal også drifte maskinparken for det nye selskapet, Anlegg Øst Entreprenør AS.

Dette vil medføre en økt utnyttelse og optimalisering av maskinparken og vil være en positiv etablering for begge parter.

Det opplyses at at Anlegg Øst Entreprenør AS umiddelbart vil starte arbeidet med å skaffe oppdrag og rekruttere medarbeidere.