Illustrasjonsfoto: Gjermundshaug Anlegg

Gjermundshaug Anlegg AS skal bygge bruer på rv. 3 - var eneste tilbyder

Med en tilbudssum på 42 770 682 kroner eksklusive merverdiavgift får Gjermundshaug Anlegg AS totalentreprise-oppdraget med å bygge Kiva og Tingstadbekken bruer på rv. 3 i Rendalen i Innlandet.

Det melder Statens vegvesen.

I tillegg skal entreprenøren også breddeutvide undergang for gang- og sykkelvei på Hanestad, og tilhørende vei på 2.450 meter.

Samhandlingsmøte finner sted i Elverum 6. oktober.

Gjermundshaug Anlegg AS var eneste tilbyder.