Torstein Arisholm (fra venstre), Jon Chr. Simenstad og Tore Bryhni har sikret industrihistorien på Brakerøya. Foto: Drammen HelseparkDe gamle fasadene ble demontert stein for stein. Foto: Drammen HelseparkTeglsteinen er merket og lagret. Foto: Drammen HelseparkFoto: Drammen HelseparkSlik skal den nye hallen se ut. Illustrasjon: Grape ArchitectsFoto: Drammen Helsepark

Gjenoppbygger historiske fasader på nye Drammen Helsepark

To fasader fra de eldste industribyggene på Brakerøya utenfor Drammen bevares og gjenoppbygges på samme sted når Helse Sør-Øst bygger nytt sykehus og helsepark på den gamle industritomten.

Det skriver Drammen Helsepark i en pressemelding fredag.

Sikring av industrihistorien på Brakerøya er resultat av spleiselag mellom Helse Sør-Øst RHF og Drammen Helsepark AS, heter det i pressemeldingen.

Teglstein for teglstein har blitt plukket løs fra fasadene, nummerert, stablet på paller og er nå lagret i en av lokstallene på Sundland. Også vinduer er tatt vare på. De blir rehabilitert og skal få nytt liv i Drammen Helsepark, skriver Drammen Helsepark.

Helse Sør-Øst sikret også arkivene, hvor bygg, eierforhold og tekniske innretninger gjennom mer enn 100 år er dokumentert. Dette er nå lagret er hos Byarkivet i Drammen. Bilder som dokumenterer byggene, informasjonsmateriale og historiske gjenstander, er hos Norsk Teknisk Museum.

– Det handler om å ta samfunnsansvar, sier fagansvarlig for kulturminner i Sykehusbygg, som bygger nytt sykehus på oppdrag for Helse Sør-Øst, Torstein Arisholm.

– Vi fryktet at bevaring ville koste mye tid, men det gikk overraskende greit. Flinke folk var i sving, supplerer Tore Bryhni. Han er områdeleder og ansvarlig for å sette opp det meste av de nye byggene i prosjektet.

Den ikoniske Maskinhallen ble sist brukt av Haandbryggeriet. Fasaden skal reises på samme sted, med 30.000 bevarte teglstein og de gamle vinduene.

– Innvendig blir det nytt og moderne, men tanken er at vi også der skal formidle historien fra National Industri og senere ABB, sier daglig leder Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark.