Gjennomslag i Eiksundtunnelen

950 dager etter første salve på Eiksundtunnelen er det gjennomslag i verdens dypeste undersjøiske veitunnel.

Torsdag 1. februar 2007 kl. 12.00 sprenges siste salve i Eiksundtunnelen. Gjennomslaget skjer ca. 245 meter under havoverflaten. Tunnelens største dybde er på hele 287 meter, og det var 31. mai i 2006 tunneldriverne var kommet til tunnelens dypeste punkt, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. - Det har vært en krevende og spennende jobb. Gjennomslaget er en viktig milepæl for oss. Nå gjenstår et omfattende etterarbeid med vann- og frostsikring, veibygging og tekniske installasjoner, sier prosjektleder hos byggherren Statens vegvesen Oddbjørn Pladsen og prosjektleder Jonny Madsen hos entreprenøren Mesta A/S. Eiksundsambandets pådriver og styreformann i Eiksundsambandet A/S, Knut Nærø, skal fyre av den siste salva. Eiksundtunnelen som er en del av Eiksundsambandet, går fra Eika under sundet til Yksnøya og videre under Vartdalsfjorden til Berkneshalvøya, blir 7 776 meter lang. Tunnelen blir bygd med tre kjørefelt (krabbefelt) fra lavpunktet og opp til Eika hvor stigningen er 9,6 %, og med to kjørefelt fra lavpunktet og opp til Steinnes hvor stigningen er 7,6 %. Når Eiksundsambandet er kjøreklar i slutten av desember 2007, blir ferja lagt ned på strekningen Eiksund-Rjåneset. Eiksundsambandet knytter øykommunene Hareid, Herøy, Sande og Ulstein og landkommunene Ørsta og Volda i Møre og Romsdal tettere sammen. Den totale veilengden på den nye ny RV 653 Eiksund-Furene blir 14 880 meter.

Milepæler Eiksundtunnelen

28.5.2004 - Kontrakten med Mesta A/S på 378 millioner kroner ekskl. mva. undertegnes. 16.6.2004 - Ordfører i Ørsta kommune Hans Olav Myklebust avfyrer første salve på Eiksundtunnelen på Sørheim. 24.5.2005 - Ordfører i Ulstein kommune Hannelore Måseide avfyrer første salve på Eiksundtunnelen fra Eiksund-siden. 19.12.2005 - 50 % av Eiksundtunnelen er ferdig sprengt. 18.5.2006 - Stuff Steinnes fra fastlandssiden passerer 264 meter under havnivå, og setter ny verdensrekord på dybde for undersjøiske veitunneler. 30.8.2006 - Bunnpunktet på 287 meter under havflaten er nådd. 1.2.2007 - Gjennomslagssalva avfyrt av formann Knut Nærø i bomselskapet.

Eiksundtunnelen i tall

Det er totalt sprengt ut i overkant av 660 000 m³ med fjell, eller ca. 50 000 dumperlass. Dette er nok stein til å fylle en fotballbane med et steinlag som blir 175 meter høyt. Ca 300 000 m³ av massene er tatt ut på stuff Eika som T11,5 profil. Fra stuff Steinnes er det sprengt ut ca. 350 000 m³ som T8,5 profil. I tillegg skal det sprenges ut ca. 10 000 m³ for et nødbasseng for lekkasjevann i bunnen av tunnelen. Det er benyttet ca. 37 000 bolter og ca. 16 000 m³ med sprøytebetong til sikring av fjellet. Der er boret over ca. 5 000 000 bormeter salvehull, 45 000 bormeter sonderhull og 40 000 bormeter injeksjonshull, samt benyttet 1 600 000 kg sement til tetting av fjellet. Det er benyttet ca. 1 300 000 kg sprengstoff fordelt på 1800 salver. Det er arbeidd over 220 000 arbeidstimer uten alvorlige skader.