Gjennomslag i Drammen

Mesta har i dag gjennomslag i Kleivenetunnelen i Drammen.

Den 1 800 meter lange Kleivenetunnelen og 450 meter med vei vil være med på å gi sammenhengende firefelts E18 gjennom Drammen og vil når veien står ferdig fjerne en viktig flaskehals på den svært trafikkerte veistrekningen. Første salve på Kleivenetunnelen var 30. mars i fjor. 30 anleggs-arbeidere fra Mesta har vært involvert i arbeidet. Tunnelen og 450 meter vei vil koste 227 millioner kroner.