Gjennomslag i Bogetunnelen

I ettermiddag markerer Statens vegvesen Hordaland gjennomslag i Bogetunnelen på E16 i Vaksdal.

Den nye tunnelen er 1 550 meter lang, med fullt tverrsnitt på 57 kvadratmeter. I tillegg er det strosset rundt 150 meter i overgangssonen til eksisterende Kvitaskarvtunnel. Arbeidet startet den 15. november 2001. Inndriften har vært på 57,4 meter i gjennomsnitt hver uke, og cirka 90 000 kubikkmeter fjell er sprengt ut. Omfattende fjellsikring med bolter er gjort både i fjellskjeringene og inne i tunnelen. Tunnelen blir bygd av hensyn til både trafikksikkerhet og miljøet for lokalsamfunnet, og fordi landskaper gjør at den eksisterende veien ikke kan utvides. Planlagt trafikkåpning blir i uke 51 i år.